Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Κυττῶ κι ὄχι κοιτῶ.

Γράφουμε σωστά.

«Κυττάζω» καὶ ὄχι «κοιτάζω». 

Κυττάζω (κυττῶ) ἀπὸ τὸ κυπτάζω-κυπτῶ, σκύβω δηλαδὴ νὰ δῶ μὲ προσοχή.

«Κοιτάζω» ἀπὸ τὴν «κοίτη», δηλαδὴ τὸ κρεββάτι, τὴν κλίνη.

Κοιτάζω σημαίνει κοιμᾶμαι.

Κυττάζω-κυττῶ σημαίνει βλέπω.

Χρύσα Λίνδου
Φιλονόη
http://dia-kosmos.blogspot.gr/