“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Κυττῶ κι ὄχι κοιτῶ.

Γράφουμε σωστά.

«Κυττάζω» καὶ ὄχι «κοιτάζω». 

Κυττάζω (κυττῶ) ἀπὸ τὸ κυπτάζω-κυπτῶ, σκύβω δηλαδὴ νὰ δῶ μὲ προσοχή.

«Κοιτάζω» ἀπὸ τὴν «κοίτη», δηλαδὴ τὸ κρεββάτι, τὴν κλίνη.

Κοιτάζω σημαίνει κοιμᾶμαι.

Κυττάζω-κυττῶ σημαίνει βλέπω.

Χρύσα Λίνδου
Φιλονόη
http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

About

Διά-Κόσμος