“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

9/11: Russia Presents Evidence Against US, UK And Israel Co-Conspirators

Russian 9/11 Data Dump Reveals State Actors

State of the Nation

“9/11 was an Anglo-American black operation executed in collusion with Israeli Secret Services and Saudi Arabian financiers.” — 9/11 Investigator

Undoubtedly the 9/11 attacks on New York City and Washington DC are the most misrepresented by officialdom in US history.

Whereas the assassination of John F. Kennedy is now understood to have been a classicCIA Execution Plan, it does not come close to 9/11 in terms of the number and magnitude of outright falsehoods, misleading statements, fake science and fraudulent facts submitted by officials and agents of the US Government. The ‘official’ 9/11 Commission Report stands as the most fabricated document ever produced by US tax dollars. Not only did the investigation avoid every serious inquiry about how two steel frame building came down after being dustified in NYC, it also subverted every initiative to ferret out the truth.

That’s all about to change in 2014.

9/11 False Flag Operation: HUGE Tipping Point As State-Sponsored Terrorism Is Exposed — The Millennium Report

It appears that Russia has been conducting systematic data dumps on 9/11, the release of which represents more factual information on the attacks than any U.S. Government source. In the wake of the Anglo-American coup d’état conducted by the CIA and MI6 in Kiev, it appears that Russia has no more patience for Western interference. Especially when nations are destabilized on Russia’s borders do the stakes in this highly consequential geopolitical chess match go up considerably.

Since Vladimir Putin has no intention of starting World War III, he can only respond to US-EU meddling by using asymmetric warfare on the internet. Were the American people to understand that the U.S. Federal Government perpetrated the 9/11 destruction, everything would change in a heartbeat. Because the Obama Administration has shown no sign of aborting its planned takeover of the Ukraine, Russia is left with very few, but still quite potent options.

The following excerpt recently appeared on an alternative news website — Veterans Today — under the subtitle “Too Classified to Publish”. Essentially this unprecedented release of ultra-secret and highly classified information illustrates Putin’s new tack toward Western intractability. Simply put, Russia will no longer stand by idly while the Anglo-American Juggernaut projects it power wherever it so chooses to across the planet.


Too Classified to Publish

According to a retired FXX agent specializing in Israeli counter intel: The type of nuclear devices used on 911 were a modified version of the W-54 nuclear artillery shells that were covertly provided to the Israelis between 1988 and 1998 from US surplus stockpiles illegally exported during the Bush/Clinton era.

Chemical analysis done by DOE Sandi was able to identify the chemical/radiation footprint or fingerprint of the warheads based on samples taken after 9/11 of the fallout at ground zero. (Editor’s note: Nuclear weapon use at ground zero is confirmed from multiple sources)

All plutonium-based warheads have a chemical fingerprint that can be used to identify the type of design and where the PU was made and how old it is. This was the 9/11 blackmail on Bush 1 and 2, the illegal transfer of surplus US nuclear weapons to the Israelis and why the continued cover up, along with the stolen gold and stock fraud that was going on Wall Street, etc. According to file ENW57.pdf on page 66. (Editor’s note: Document received and confirmed)

Only a 2 kiloton device was needed to drop the buildings. A 2 kiloton device will produce a fireball of apx 150 to 200 feet in diameter at over 4000 degrees Centigrade. Just large enough to melt the I beams of the central core of the building and drop them in place. The light flash would last less than 1 second and primarily be in the UV light range. Overpressure would only be at 60 PSI max and directed upwards with the blast. See underground effect.

Fallout would be minimal and located to within ground zero range only. Radiation would drop to acceptable levels within 72 hrs. after the blast. Most fallout was trapped in the cement dust thus causing all of the recent cancer deaths that we are now seeing in NYC amongst first responders. (Editor’s note: Consistent with site data)High FluxIsotope Reactor Core – Cross Section

Melted steel and iron oxide or “nano thermite” is a byproduct of the very high gamma ray / Neutron flux induced into the central steel core. The radiation dissolves the steel into iron oxide consuming the carbon and silicone in the steel.

This explains the missing steel columns and the very important clue of the “vaporized’ 20 ton antenna tower atop the south tower. The upward blast of radiation literally vaporized it. Video evidence proves this to be true. (Editor’s note: Tower issue a vital one.)

The total XXOO data file from DOE Sandia on the 9/11 event is well over 72 MB. (P.S. Snowden didn’t have a Q clearance so he missed this one.) Carnaberry had a pretty good stash of documents on the subject. (All under the transit stuff.) The entire nuclear nonproliferation story of stolen nuclear material coming from Russia was an Israeli cover story to hide the original source of weapons material coming from the US stock piles. (Editor’s note: Fully confirmed)

Illegal distribution of US nuclear material to foreign allies was not limited to Israel. Virtually all NATO allies were in on this scam too. Dick Cheney was the bad guy on this one. Bush2/Cheney traded nuclear pits to foreign country as IOU’s in order to get what they wanted. Tom Countryman, a well-known Israeli operative, is curiously now in charge of N.N.P. at the State Department under Obama.(?) He was put there by Rahm Emanuel.Early Israeli core model – Vannunu photo

It appears that the weapon of choice for the Israelis were the W-54 and follow on series of nuclear pits taken from the Amarillo, TX storage dump. This was what Carnaberry was working on for Bush senior in Houston.

A total of over 350 pits were transferred to the Israelis over a 10 to 20 year period of time. The W-54 type of pit design were the most desirable due to the 2 point implosion pit design. This is the easiest to remanufacture and modify as compared to other circular pit designs.

The pill-shaped design of the W-54 type weapon contains over 1.5 times more plutonium than a standard pit. This would allow enough plutonium to be recovered that was still of weapons grade use even after 32 plus years of age. Americiun build up in the pit over time eventually makes the pit unusable as a weapon so they have a limited shelf life based on how fast or slow the plutonium was produced in the reactor at Stanford.

Usually it was about 150 days max. Irradiation time in the reactor during production determines the shelf life of the pit as weapons grade material. All of the micro nukes used by the Israelis are re-manufactured W-54 type series devices.Khazelov confirmed this a micro nuke bombing

These devices were used in the Bali bombing and the London bombing and in Japan on their reactors. (Editor’s note: Nuclear weapon use in Bali confirmed) Also used in Damascus, Iraq and Afghanistan by the US. (Editor’s note: Multiple confirmation including site samples.)

These are stored in most Israelite embassies for ease of deployment. The one’s used on 9/11 were kept at the Israeli consulate in NYC until put in place. After 9/11 the FBI now checks all diplomatic pouches with a Geiger counter before entering or leaving the US. The South African weapons were also surplus W-54 artillery shells acquired from Israel and final assembly and testing was done in South Africa with Israel’s assistance. (Editor’s note: This explains Pelendaba production issues.)

This was done because the Israelis needed a testing ground in order to make sure that their rebuilt weapons would work as designed. (Editor’s note: Testing on Sept. 22, 1979 multiple confirmations.) The North Korean weapons are also of the 155 mm artillery design as provided by Israel.

The true North Korean nuclear weapons program is based on nuclear artillery use and not missiles. The plan is to use a massive artillery barge on South Korea if war breaks out; this includes the use of small nuclear artillery shells to counter US tanks rockets and artillery.

The Saudi’s also have a stash of W-54′s acquired from the US under Bush2. (Editor’s note: Confirmed) The Israelis have also provided them to India, Brazil, China, Taiwan, Japan, North and South Korea etc. (Editor’s note: All but South Korea confirmed. Canada had been believed to be the source of Brazilian nuclear weapons.) Dimona is a standard 75 megawatt thermal open top reactor as used in France for their plutonium weapons production program, their version of Hanford (Editor’s note: Probably “Hanford”).Dimona – Israel

Due to overuse as a fast breeder reactor by the Israelis, Dimona suffered a “steam explosion” IE a flash over indecent due to neutron criticality back in the late 1980′s under Bush 1. This shut down its operation for many years until repairs could be made.

It now only operates at very low power levels due to neutron absorption damage to the containment vessel. Now mainly used for isotope production. This forced the Israelis to turn to stolen nuclear stock piles from the US for the continuation of their nuclear program.

The Israelis, knowing that the nuclear material that they had acquired only had a limited shelf life left before it was no longer usable as weapons grade, then tried to dump it on the surplus market as fast as possible before it was of no use to them. So they dumped it on unsuspecting nations who would only sit on it and not be able to test it. These were the fissile tests in North Korea. (Editor’s note: Confirmed, multiple sources)

When everybody caught on to the scam such as Japan and Korea (i.e. the Korean sub sinkings, etc) they were angry because they paid big bucks for junk. This started a mini cold war with Israel and her old clients. However, with micro nukes, even as the plutonium ages, it is still fissile producing though a smaller size detonation well under 2 kiloton in size.

So they can still be used as small dirty bombs or as very small tactical nukes such as the nuclear artillery strikes on Damascus with rocket assisted W-54′s. (Editor’s note: Confirmed strike, May 4, 2013) As for the W-54 pit design, it is pill-shaped and it is only about 4 inches in diameter and weighs about 24 pounds.

Most of the fuel is consumed in the plasma fire ball when detonated so there is very little plutonium fallout left to escape. If it is salted with other materials, the fallout can be even reduced to lower levels such as in an enhanced radiation device or the so-called neutron bomb. This is what was used on 911.Falling man – 911

The primary purpose of the nuclear weapon used on 911 was to produce a massive Gamma ray / neutron flux that would vaporize about 150 to 300 feet of 6 inch thick steal I-beams that constituted the central core of the WTC buildings. This created a free fall event as seen on TV that day. (Editor’s note: Critical information here.)

The flash would be hidden from sight due to the underground detonation. Most of the light was in the non-visible light spectrum any way. Over pressure would be reduced to 6 psi due to the blast traveling up the central core and neutron radiation vaporizing the TV antenna at the top of the building as see on TV.

The fallout would be mainly vaporized concrete cement and iron oxide. This is why after 9/11 they told everyone on TV that the beta radiation burns that people were getting were due to the caustic cement dust, and not due to the radiation effects from the radioactive cement fallout. (Editor’s note: Fully confirmed)

The iron oxide found all over the place was what was left of the steel I beams. This was the so called Nano Thermite that was found everywhere. Fallout was limited to a 1 mile area around down town NYC. See charts. (Editor’s note: Received)

Radiation decay was reduced to safe low levels after 72 hrs., (Editor’s note: Fully confirmed) outside of ground zero its self. This is why the area was blocked off from the public for 3 days after the event, in order to let the radiation drop to safe levels.[1]

If you read this excerpt closely, you can clearly see that Russia means business. It is what they did not say — directly — that makes this data-dump so poignant … and dangerous to the Anglo-American power structure.

Michael Thomas
May 29, 2014
StateoftheNation2012.com

Source:

[1] Too Classified to Publish: Bush Nuclear Piracy Exposed | Veterans Today by Gordon Duff, Senior Editor

Recommended Reading:

Over 2200 Architects And Engineers Demolish The ‘Official’ 9/11 Commission Report

State Actors That Staged 9/11 Terrorist Attacks Disclosed, Plot Revealed, Justice Inevitable

9/11 Commission Report: The Most Ridiculous Conspiracy Theory Of All Time

9/11: The Ultimate Inside Job And False Flag Operation

References:

US Intel: Leader of “Architects and Engineers for 9/11 Truth” Planned 9/11 Attack!

Why Are NIST’s 9/11 WTC Reports False and Unscientific?

9/11 FACT: The Pentagon Was Hit By A Cruise Missile From The US Military Arsenal

Shanksville, Pennsylvania, on 9/11: The Mysterious Plane Crash Site Without a Plane

WHO was killed in the 9/11 attack on the Pentagon, and WHY?9/11 False Flag Operation: HUGE Tipping Point As State-Sponsored Terrorism Is Exposed.9/11 Commission Report: The Most Ridiculous Conspiracy Theory Of All Time.9/11: The Ultimate Inside Job And False Flag Operation.
No Airliner Black Boxes Found at the World Trade Center?.
Senior Officials Dispute Official 9/11 Claim
.
FBI Whistleblower: Pentagon, CIA, NATO and MI6 Were Masterminds Behind 9/11.
Building #7: An Obvious Controlled Demolition On 9/11 That Took Months Of Planning And Explosive Placement.
VP Cheney Issued 9/11 Stand Down Orders While Missile Approached Pentagon: Tip Of The Government Conspiracy.
Mineta’s 9/11 Testimony CONFIRMED: Implications Are Earth-shattering.
9/11 MUST SEE: “I can prove that it was not an airplane” that hit the Pentagon – Major General Albert N. Stubblebine.
Top NSA Whistleblower: We Need a New 9/11 Investigation Into the Destruction of the World Trade Center.
9/11 False Flag Operation: HUGE Tipping Point As State-Sponsored Terrorism Is Exposed.
9/11 Attacks: Criminal Foreknowledge and Insider Trading lead directly to the CIA’s Highest Ranks.
75 top professors and leading scientists claim 9/11 was ‘inside job’.
UK complicit in 9/11 false flag: Analyst.
9/11 VERDICT: Mainstream Media Guilty Of The Biggest Coverup In US History.
9/11 US Government Criminal Conspiracy: THERE IS NO DEBATE.
Will Larry Silverstein ever be brought to justice for 9/11 insurance fraud?.
9/11 False Flag Attacks Used As Pretext By USA/UK/EU To Terrorize The World


9/11 Commission Report: The Most Ridiculous Conspiracy Theory Of All Time
9/11: The Ultimate Inside Job And False Flag Operation
9/11: Russia Presents Evidence Against US, UK And Israel Co-Conspirators?
Comprehensive 9/11 Photo-Doc On Pentagon Fraud And 737 Airliner Which Was Actually A Missile
Leaked 9/11 Video Footage Showing Cruise Missile Hitting The Pentagon
9/11 VIDEO Evidence Proves Airplane Was Remotely Controlled Into Twin Tower
9/11: What Actually Happened
‘Loose Change’ Video Proves 9/11 Was A Controlled Demolition And Inside Job
Irrefutable ‘Molten Steel’ Evidence Indicates Inside Job, Proves 9/11 Commission Report Fraudulent
How was Building 7 implosion a perfectly controlled demolition on 9/11?
9/11 Phone Calls From Airliners Were Faked
9/11Was A False Flag Attack — Russia Today
The 11 Most Compelling 9/11 Conspiracy Theories
9/11: The Most Consequential False Flag Operation Of The New Millennium
The Biggest 9/11 Conspiracy Of All Time
CIA Leak Gives ‘Incontrovertible Evidence’ That 9/11 WAS STATE SPONSORED
Why is Obama Still Hiding the 28-Page Report on Saudi Royal Family Involvement in the 9/11 Attacks?
THE WALLS ARE CRUMBLING DOWN AROUND 9/11 – WHY?
No Explanation For Building #6 Implosion On 9/11

© 2014 State of the Nation

Permission is granted to post this essay as long as it is linked back to the following url:
http://stateofthenation2012.com/?p=4958

http://stateofthenation2012.com/?p=4958

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

Διά-Κόσμος

About