@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

23.3.20

ΜΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ (33)

The players take role of Illuminati societies that struggle to take over the world. The Pocket Box edition depicted six Illuminati groups: The Bavarian Illuminati, The Discordian Society, The UFOs, The Servants of Cthulhu, The Bermuda Triangle, and The Gnomes of Zürich. 

The deluxe edition added the Society of Assassins and The Network, and the Illuminati Y2K expansion added the Church of The SubGenius and Shangri-La

The aim of the game is fulfilled when Illuminati build a power structure consisting of given number of cards (dependent on number of players), or when Illuminati fulfill its special goal, (such as controlling at least one card of each alignment for the Bermuda Triangle).


http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@