Ιταμό μήνυμα του Φόστερ Ντάλλες προς Παπάγο-Οι ΗΠΑ υπέρ της Τουρκίας

Η απήχηση στην Ελλάδα και την Κύπρο από την έκβαση της Τριμερούς κι από τα γεγονότα της Πόλης, που επεκτάθηκαν αργότερα και στην Σμύρνη, υπήρξε θλιβερή, με έντονες πολιτικές επιδράσεις.

Κι ενώ όσο περνούν οι ημέρες τόσο εμφανέστερη γίνεται κι η τουρκική σκηνοθεσία, με πρόθυμη την αγγλική κάλυψη, ήρθε, μέσω του Πρέσβυ Κάνον, που επέστρεψε από παραμονή στο εξωτερικό σήμερα (απέφυγε οποιανδήποτε δήλωση. Κατά την άφιξή του ψέλλισε απλά κάτι περί «άτυχων γεγονότων»!...

Το ανθελληνικό ΠΟΓΚΡΟΜ στην Κων/λη το 1955. Το σχεδίασε η σύμμαχος Αμερική. Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και εκπαίδευση από τη CIA στις ΗΠΑ…


Το Ιταμό μήνυμα του Φόστερ Ντάλλες προς Παπάγο

Χωρίς καμμιά λέξη συμπάθειας για τα θύματα και με πλήρη εξίσωσή τους προς το θύτη!.... Αλλά αξίζει να παρατεθεί ολόκληρο το μήνυμα το τόσο αποκαλυπτικό της υποκρισίας και της αναλγησίας των «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» της Ελλάδας:

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ (αριστερά) και ο υπουργός Εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλλες
Τζων Φόστερ Ντάλλες

Παρακολούθησα μετ’ ανησυχίας την επικίνδυνον επιδείνωσιν των Ελληνοτουρκικών σχέσεων εξ αιτίας του ζητήματος της ΚΥΠΡΟΥ. Ανεξαρτήτως των αιτιών αυτής της διαφωνίας, τα οποία είναι περίπλοκα και πολλά, πιστεύω ότι η ενότης της Βορειοατλαντικής κοινότητος, ήτις αποτελεί την βάσιν της κοινής ημών ασφαλείας, δέον όπως αποκατασταθή άνευ χρονοτριβής.

Από της εποχής, προ 10 περίπου ετών, κατά την οποίαν ο κομμουνιστικός επεκτατισμός ηπείλησε διά πρώτην φοράν σοβαρώς τον ελεύθερον κόσμον, η στενή και φιλική συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας απεδείχθη ισχυρόν εμπόδιον εις τας φιλοδοξίας του κομμουνισμού εις την Ανατολικήν Μεσόγειον.

Εις την Κορέαν, Έλληνες και Τούρκοι στρατιώται επολέμησαν γενναίως, εις παρά το πλευρόν του άλλου, δια την απώθησιν των κομμουνιστών επιδρομέων.

Δεν δύναμαι να πιστεύω ότι ενώπιον τόσων κοινών επιτεύξεων οιονδήποτε πρόβλημα θα διατάραξη επί μακρόν την πορείαν της Ελληνοτουρκικής φιλίας.

Ουδέ δύναμαι να πιστεύω, ότι τα ατυχή γεγονότα των δύο τελευταίων εβδομάδων θα ανατρέψουν την τακτικήν μιας συνεργασίας, ήτις άρχισε προ 25ετίας υπό την εμπνευσμένην ηγεσίαν του Ελευθερίου Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ (Εβραίοι και οι δύο)!....

Από το 1947 αι Ηνωμέναι Πολιτεία κατέλαβαν λίαν σημαντικάς προσπάθειας, όπως βοηθήσουν την Ελλάδα και την Τουρκίαν να διατηρήσουν την ελευθερίαν των και να εξασφαλίσουν μεγαλυτέραν κοινωνικήν και οικονομικήν πρόοδον.

Παρέσχομεν και παρέχομεν ήδη την βοήθειαν αυτήν διότι πιστεύομεν ότι η συνεργασία της Ελλάδας και της Τουρκίας αποτελεί ισχυρόν προμαχώνα του ελεύθερου κόσμου εις μιαν κρίσιμην εποχήν.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο προμαχών αυτός ήθελεν υλικώς εξασθενήσει, αι συνέπειαι θα ηδύναντο να είναι πράγματι σοβαραί.

Ως εκ τούτου παροτρύνω Υμάς όπως καταβάλετε πάσαν προσπάθειαν προς αυτόν τον σκοπόν όπως η αποτελεσματικότης της συνεργασίας σας μη κλονισθή εξ αιτίας των διαφωνιών της παρούσης στιγμής. (Ακόμη κι αν πρόκειται για μία ακόμη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ)!.....

Έχω την πεποίθησιν λοτι το πνεύμα συνεργασίας επέδειξεν εις το παρελθόν η Ελλάς και η Τουρκία ως μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ και της Βαλκανικής Συμμαχίας, θα καταστήση Υμάς ικανούς όπως αρθήτε υπεράνω των αμέσων διαφορών προς το συμφέρον της ενότητας του ελεύθερου κόσμου.

Κραυγαλέα λοιπόν η αμερικανική επιλογή υπέρ της Τουρκίας και σε βάρος των ΕΘΝΙΚΩΝ μας συμφερόντων. Τούτο είναι κοινή διαπίστωση πολιτικού κόσμου και πολιτών και αναμένεται να διογκωθεί η αντίδραση της κοινής γνώμης κατά των αμερικανών και του ΝΑΤΟ.

Χρονικό του 20ου αιώνα …..


5 Οκτωβρίου 1955
karamanlhs
Μια μέρα μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Αλ. Παπάγου, μεγάλη έκπληξη θα προκαλέσει το γεγονός ότι ο νεαρός τότε υπουργός Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνος Καραμανλής παίρνει από τον βασιλιά εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 

Όλα δείχνουν ότι ο Καραμανλής βρέθηκε στην πρωθυπουργία μετά από διαβουλεύσεις με τους Αμερικανούς που έψαχναν ασφαλείς λύσεις για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στην ευρύτερη περιοχή, με το βλέμμα στο Κυπριακό και την ταραγμένη Μέση Ανατολή.

Η απαγορευμένη ταινία απο τον Κωνσταντίνο Καραμαν-αλή.

Μια ταινία που όχι μόνο κατέγραψε τη βαρβαρότητα των Νεοτούρκων, αλλά ανέδειξε και την Ελλαδική νοοτροπία των Νεοελλήνων να συγκαλύπτουν για λόγους σκοπιμότητας τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας.

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πως γίνεσαι ΠΡΟΔΟΤΗΣ; Η κα Μακρή αποκάλυψε τι έγινε στην συνεδρίαση της Κ.Ο. όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα Αρχεία της KGB - Απόρρητος Φάκελος JFK 1999 -Συνωμοσία για φόνο:

Δράκοι ....παντού δράκοι!.....

CIA Director Pompeo Oversees Capture Of UN Pedophile Who Leaked Video Of Hillary Clinton Killing Child

ΕΒΡΑΙΟΙ!....ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ