Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Κάποιοι λεηλατούν τις ΗΠΑ!....Διαφθορά, 9 ΤΡΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ μόνο στο Υπ. Άμυνας

Δείτε από το 31:45.....
http://dia-kosmos.blogspot.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...