Στή γῆ τῶν Κόλχων θά ἐκστρατεύουμε

Οὐ γάρ δή πλεῦσαι πρός βάρβαρα φῦλα μέδονται

νόσφι σέθεν καί γάρ ρά ποτί ζόφον ἠερόεντα,

νείατον εἰς κευθμῶνα, λιτῆς εἰς πυθμένα γαίης,

μοῦνον ἀπ’ ἀνθρώπων πελᾶσαι καί νόστον ἀνευρεῖν

Κόλχων αἶαν ἐπειγόμενοι, Πελίηος ἐς αὐδάς


90-94

Διότι οὔτε πού σκέφτονται νά ταξιδεύσουν πρός τίς βαρβαρικές φυλές

(σ.σ. βάρβαρος: ὁ μή Ἕλλην) χωρίς ἐσένα. Καί πράγματι, μόνον ἐσύ

ἀπό τούς ἀνθρώπους μπορεῖς νά διαβεῖς τή σκοτεινή καταχνιά, τόν

ἔσχατο κρυψῶνα καί τήν περιοχή τῆς γῆς μέ τόν ἀβαθή πυθμένα καί

νά βρεῖς τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Αναγνώστες