@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

10.2.20

Σκιώδες τραπεζικό σύστημα με ενεργητικό 136,5 τρισ. ευρώ.... “Η Παγκόσμια Μετα-ομάδα των Ναρκωτικών”

Μεγεθύνθηκε και άλλο το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το οποίο μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση αναπτύσσεται ταχύτερα από τον τραπεζικό κλάδο. 

Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8%, το ενεργητικό του διεθνούς σκιώδους τραπεζικού τομέα υπολογίζεται στα 36,5 τρισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 13% των κεφαλαίων του χρηματοοικονομικού τομέα, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμάται στα 275 τρισ. ευρώ. Η σκιώδης τραπεζική αφορά υπηρεσίες που κανονικά προσφέρουν οι τράπεζες, όπως δανεισμό, αλλά χωρίς τις εγγυήσεις που θέτει ο νόμος για τις τράπεζες. Αντί των τραπεζών, αυτές τις υπηρεσίες προσφέρουν συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ευρύτερο οικοσύστημα των μη τραπεζικών ιδρυμάτων υπολογίζεται πως έχει ενεργητικό 129 τρισ. ευρώ.

Αυτές οι εκτιμήσεις προέρχονται από το Financial Stability Board, έναν διεθνή οργανισμό εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 μετά τη σύνοδο του G20 στο Λονδίνο.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το FSB αφορούν το 2016 και για πρώτη φορά περιλαμβάνουν δεδομένα από την Κίνα και το Λουξεμβούργο. Η συμπερίληψη των δύο κρατών, που φιλοξενούν μεγάλο μέρος των επενδυτικών ταμείων όλου του κόσμου, καθιστά τη φετινή έρευνα του FSB την πιο λεπτομερή έως σήμερα. Η Κίνα συνέβαλε 15,5% ή 5,68 τρισ. ευρώ από τα 36,5 τρισ. ευρώ της σκιώδους τραπεζικής, σύμφωνα με τη συντηρητική εκτίμηση του FSB, ενώ το Λουξεμβούργο συνέβαλε 7,2% ή 2,59 τρισ. ευρώ.

Τα στοιχεία έρχονται μετά τη δήλωση του FSB το καλοκαίρι ότι είχε «εξημερώσει» τα πιο τοξικά μέρη του σκιώδους τραπεζικού κλάδου, ο οποίος κατηγορείται από πολλούς πως επιδείνωσε τη χρηματοπιστωτική κρίση πριν από μία δεκαετία. Εκτοτε προωθούνται μεταρρυθμίσεις κατ’ εισήγηση του FSB, ο οποίος προσπαθεί να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο επί του κλάδου. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να δοθεί ακριβής ορισμός για τη σκιώδη τραπεζική.

Tο μόνο βέβαιο είναι ότι εποπτικοί οργανισμοί σαν τον FSB αρχίζουν από τα κεφάλαια ιδρυμάτων που δεν είναι τράπεζες, όπως τα OFI, τα οποία ως μέρος του σκιώδους συστήματος αναπτύχθηκαν το 2016 κατά 8%, φτάνοντας τα 82 τρισ. ευρώ. Tα OFI πλέον αντιστοιχούν στο 30% των περιουσιακών στοιχείων του χρηματοοικονομικού συστήματος – το υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Από τα OFI, ο FSB επικεντρώνεται στον στενό ορισμό της σκιώδους τραπεζικής, ο οποίος φέτος συμπεριέλαβε ακατέργαστα δεδομένα από την Κίνα για πρώτη φορά. Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί συλλογικά επενδυτικά οχήματα, τα οποία το FSB έχει κρίνει ευάλωτα σε μαζικές αναλήψεις κεφαλαίων από επενδυτές. Στις αρχές του 2017 έθεσε προστατευτικά μέτρα, τα οποία οι χώρες του G20 θα έπρεπε να υιοθετήσουν για να μετριάσουν τέτοιες περιπτώσεις μαζικών αναλήψεων. Επιπλέον, τα μέτρα θα αφορούν και το κλείσιμο «παραθύρων» που επέτρεπαν σε επενδυτές να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τέτοια συλλογικά επενδυτικά οχήματα αντιστοιχούν στο 72% του στενού ορισμού του FSB. Εν τω μεταξύ, στην Κίνα η ανάπτυξη εταιρειών καταπίστευσης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αναπτύχθηκαν κατά 46% το 2016, ταχύτερα δηλαδή από τον μέσο όρο του 33% μεταξύ του 2011 και 2015. Τα περιουσιακά στοιχεία των κινεζικών εταιρειών καταπίστευσης, οι οποίες διαχειρίζονται κεφάλαια επενδυτών, ήταν 2,76 τρισ. ευρώ το 2016.

Πηγή


Σκιώδης τραπεζικήΣτη διάρκεια του εικοστού αιώνα, το χρηματοοικονομικό σύστημα της Δύσης προκάλεσε, σταδιακώς, μια τεράστια “χρηματοοικονομική φούσκα,” η οποία προκάλεσε την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Το 2008, η Τράπεζα των Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS), δηλαδή, η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών, επέπληξε την αμερικανική FED, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και άλλες κύριες κεντρικές τράπεζες, επειδή,
αποτυγχάνοντας να ρυθμίσουν το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά τεχνάσματα που επιδείνωσαν τη ρυθμιστική τους ανεπάρκεια, προκάλεσαν τη “χρηματοοικονομική φούσκα” η οποία, με τη σειρά της, προκάλεσε την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008 (βλ. A. Evans-Pritchard, “BIS Slams Central Banks, Warns of Worse Crunch to Come”, The Telegraph, 30 June 2008).

Στις 18 Νοεμβρίου 2012, το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), το οποίο είναι ένας θεσμός που ιδρύθηκε στη σύνοδο κορυφής των G-20 του 2009 στο Λονδίνο, εξέδωσε την ετήσια έκθεσή του με τίτλο Έκθεση Εποπτείας της Παγκόσμιας Σκιώδους Τραπεζικής (Global Shadow Banking Monitoring Report), στην οποία ανέφερε ότι, το 2011, το μέγεθος του συνολικού σκιώδους τραπεζικού συστήματος αυξήθηκε κατά εξήντα επτά τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 111% του αθροιστικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος όλων των χωρών που συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω μελέτη. 

Το 2011, οι Η.Π.Α. είχαν το μεγαλύτερο σύστημα σκιώδους τραπεζικής, με ενεργητικό ύψους 23 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενες από την Ευρωζώνη (με ενεργητικό σκιώδους τραπεζικής ύψους 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων) και το Ηνωμένο Βασίλειο (με ενεργητικό σκιώδους τραπεζικής ύψους 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων).


Με τον όρο “σκιώδης τραπεζική,” εννοούμε ολόκληρο το σύστημα πιστωτικής διαμεσολάβησης που λειτουργεί μέσω μη τραπεζικών καναλιών, για παράδειγμα, μέσω funds (θεσμικών κεφαλαίων). Αυτό το κερδοσκοπικό χρηματοοικονομικό δίκτυο όχι μόνο είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί και να ξεπλύνει μαύρο χρήμα (προερχόμενο, λ.χ., από λαθρεμπόρια ναρκωτικών και όπλων, σωματεμπορία κ.ο.κ.), αλλά εξαρτάται ζωτικά από την εισροή σε αυτό μαύρου χρήματος, προκειμένου να έχει τα αναγκαία περιουσιακά στοιχεία για να πραγματοποιεί και να υποστηρίζει άγριες κερδοσκοπικές κινήσεις στις κεφαλαιαγορές. Επίσης, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του συστήματος σκιώδους τραπεζικής χρησιμοποιείται ως χρηματοοικονομική βάση για την εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοοικονομικής διάσωσης (bail-out), τα οποία παρέχουν χρηματοοικονομική υποστήριξη (ανακεφαλαιοποίηση) σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή τον κίνδυνο της πτώχευσης.

Στις 6 Νοεμβρίου 2011, στην εφημερίδα The Huffington Post, η Τζάνετ Ταβακόλι (Janet Tavakoli), πρόεδρος της εταιρείας Tavakoli Structured Finance, δημοσίευσε ένα άρθρο με τον εύγλωττο τίτλο “Η Απάτη ως Επιχειρηματικό Μοντέλο” (“Fraud As a Business Model”), στο οποίο υποστήριξε ότι, τα τελευταία χρόνια, έρευνες που διενήργησε το Κονγκρέσο των Η.Π.Α. κατέδειξαν “εκτεταμένη απάτη στο δημόσιο πεδίο” και ότι τα χρήματα που δίδονται στους φορολογούμενους ως βοήθεια αφαιρούνται, στη συνέχεια, από αυτούς για να δοθούν ως φθηνή χρηματοδότηση σε διεφθαρμένα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία συνεχίζουν να αμείβουν με υψηλά επιδόματα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη τους.

Πηγή: Νικόλαος Λάος

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Η πράκτορας της (Bundesnachrichtendienst; -4ο Ράιχ) Καρόλα Ρακέτε: Καταθέτει μήνυση εναντίον του Ματέο Σαλβίνι υπό την αιγίδα της Μέρκελ; Είναι στην Ελλάδα;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του SolidarityNow αποτελείται από τους κ.κ.:

Ζαββός Στέλιος
, Πρόεδρος

Ο κ. Ζαββός είναι Πρόεδρος της SolidarityNow και ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Zeus Capital Management, μιας διεθνούς εμβέλειας εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων, που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Continental American Capital, ένας επενδυτικός όμιλος που επικεντρώθηκε στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση ακινήτων στις ΗΠΑ. Ο κ. Ζαββός είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Harvard Business School Club of Greece, ένα από τα κορυφαία φόρουμ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που ασχολείται με τα οικονομικά, γεωπολιτικά και κοινωνικά θέματα. Είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. Ήταν επίσης μέλος του Συμβουλίου Διεθνούς Κρίσης. Ο κ. Ζαββός κατείχε προηγουμένως θέσεις σε εταιρείες όπως η Citibank, η Johnson & Johnson και η Procter & Gamble. Είναι κάτοχος MBA από το Harvard Business School και μεταπτυχιακό από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθήνας ως Πολιτικός Μηχανικός.

Αλιβιζάτος Νίκος
, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος είναι καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί τη Νομική από το 1978. Ασκεί τη δικηγορία ενώπιον του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Mετά τις σπουδές του στην Αθήνα, ο καθηγητής έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού 2 το 1977. Διδάσκει συνταγματικό και δημόσιο δίκαιο από το 1980. Ήταν επισκέπτης μελετητής στα πανεπιστήμια του Στάνφορντ (1988-89), Πρίνσετον (1997) και Οξφόρδης (2005). Μερικά από τα βιβλία του: Το Συνταγματικό Καθεστώς των Ενόπλων Δυνάμεων, τόμος 1 & 2 1987 & 1992, εκδ. Σάκκουλας), Πέρα από το άρθρο 16, (2007, εκδ. Μεταίχμιο), Το Σύνταγμα και οι Εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010 (εκδ. Πόλις, 2011) και το Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την κρίση; (εκδ. Πόλις, 2013).
Είναι μέλος της Επιτροπής της Βενετίας από το 2014.

Βιδάλης Ευθύμιος
, Αντιπρόεδρος, Επιχειρηματίας

Με εντολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον Αύγουστο του 2012 ο Ευθύμιος Βιδάλης ορίστηκε Διαπραγματευτής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για την επανεκκίνηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των 4 αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2013.
Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. απο το 2001 έως το 2011 και Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) απο το 1998 έως το 2001 και ήταν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας επι 15 χρόνια.
Εργάστηκε για περίπου 20 χρόνια στην Owens Corning των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέσεις Γενικής Διοίκησης, Αντιπροέδρου του τομέα Reinforcement στην Ευρώπη, (1986-1993),  Προέδρου του στρατηγικού διεθνούς τομέα Composites (1994-1996) και Προέδρου της Μονάδας Μονωτικών Υλικών (1996-1998).
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank,  της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, της Future Pipe Industries του Dubai.  Συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας Zeus Capital Management.
Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του egg (enter-grow-go). Είναι, επίσης, μέλος του ΜΒΑ International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Δ.Σ. του SolidarityNow.
Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας RAYCAP S.A. από 2001 έως το 2016 και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΝΟΙΑ BV από το 2011 έως το 2013. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από το 2006 έως το 2016 και ιδρυτής και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από το 2008 έως το 2016. Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) από το 2001 έως το 2009, όπου διετέλεσε ως Πρόεδρος τα τελευταία 4 χρόνια.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (ΒΑ) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

Νικηφόρος Διαμαντούρος
, Πανεπιστημιακός

Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος είναι Έλληνας πανεπιστημιακός. Σπούδασε αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και στη συνέχεια έλαβε το μεταπτυχιακό (1969) και διδακτορικό (1972) του τίτλο από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Υπηρέτησε τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την περίοδο από το 2003 έως το 2013. Κατά την περίοδο 1992 – 1998 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, ενώ την περίοδο 1995 – 1998 διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και την περίοδο 1998 – 2003 υπηρέτησε ως ο πρώτος Συνήγορος του Πολίτη της Ελλάδος. Από το 1993 έως το 2009 ήταν καθηγητής της Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας φτάσει στη βαθμίδα του ομότιμου καθηγητή. To 2014 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2010 του απονεμήθηκε ο Σταυρός της Αξίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και το 2004 του Παράσημο του Τάγματος Αριστείας του Φοίνικος, της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δοξιάδης Αρίστος
, Εταίρος, Venture Capital Investor

Ο Αρίστος Δοξιάδης είναι εταίρος στο JEREMIE Openfund II, κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) για νέες επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρηματικών συμμετοχών από το 1995, αρχικά στην Εμπορική Κεφαλαίου και μετά στη Notos Associates. 
Με την ιδιότητα αυτή έχει αξιολογήσει εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια, και έχει μετάσχει στη διοίκηση εταιριών σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Το 2017 θα ξεκινήσει το Big Pi Ventures, νέο επενδυτικό κεφάλαιο σε ένα ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών. Το 2010 άρχισε να ερευνά και να γράφει για την κρίση, τους θεσμούς, και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το 2013 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Το Αόρατο Ρήγμα: Θεσμοί και Συμπεριφορές στην Ελληνική Οικονομία». Το ιστολόγιο του είναι: aristosd.wordpress.com. 
Παλαιότερα έχει εργαστεί σε δράσεις κατά της φτώχειας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στο σχεδιασμό κοινωνικής και βιομηχανικής πολιτικής για την ελληνική κυβέρνηση. Έχει επίσης διοικήσει εταιρίες πληροφορικής και συμβούλων επιχειρήσεων. Έχει σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες (Harvard) και οικονομικά (Birkbeck College, University of London).

Καβουνίδη Τζένιφερ
, Ερευνήτρια – Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Επισκέπτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Τζένιφερ Καβουνίδη είναι Ανώτερη Ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην Αθήνα και διδάσκει μαθήματα Κοινωνιολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (Β.Α.), στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Μ.Α.) και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου (Ph.D.). Πριν από την ένταξή της στο ΚΕΠΕ το 2008, συνεργάστηκε με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Παρατηρητήριο Απασχόλησης και το Ινστιτούτο Ελληνικής Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου ήταν Διευθύντρια Έρευνας. Έχει συγγράψει δεκάδες βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε διεθνή περιοδικά όπως η Διεθνής Επισκόπηση της Μετανάστευσης, η Διεθνής Μετανάστευση και η Βρετανική Εφημερίδα Κοινωνιολογίας.

Γιάννης Μπουτάρης
, Επιχειρηματίας, Πολιτικός, Χημικός, Οινολόγος

Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι επιχειρηματίας, πολιτικός, πτυχιούχος Χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πετυχημένος Οινολόγος. Από το 2011 μέχρι σήμερα είναι Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η θητεία του στο δήμο Θεσσαλονίκης έχει χαρακτηριστεί «ως θετική πολιτική, μεταρρυθμιστική ανανέωση της πόλης και αλλαγή νοοτροπίας». Στη διαχείριση του Δήμου, σημαντική είναι η συμβολή του στη μείωση των οικονομικών δαπανών, στον εξορθολογισμό των δημοσίων υπηρεσιών και στην πάταξη της διαφθοράς.

Νομικού Καλυψώ
, Πρόεδρος της A. M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.

Η κ. Νομικού είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A. – την οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. για περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2013, με πρόσφατη την ιδιότητα της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Οργανισμού Νέων Προέδρων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Προέδρων (1992 έως σήμερα). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια από το 2006 έως το 2009. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο SPDI, εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων. Μέλος Δ.Σ σε διάφορες ΜΚΟ. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρακολούθησε το πρόγραμμα President’s Program in Leadership (PPL)στο Harvard Business School μεταξύ 1996 και 2012.

Ροζάκης Χρήστος
, Καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1998-2011). Πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1987-2011). Μέλος του Institut de Droit International. Έχει γράψει εκτενώς για το Δίκαιο των Συνθηκών, το Ναυτικό Δίκαιο, τα Διεθνή Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow


Αντιγόνη Λυμπεράκη

Η Αντιγόνη Λυμπεράκη, είναι οικονομολόγος, Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Sussex. Έχει επίσης διδάξει στο City University της Νέας Υόρκης (Queen’s College) και στο  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι. Kατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της και μετά, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν στην αλληλεπίδραση των κοινωνικών δομών με τις οικονομικές επιδόσεις: Οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις ως σημείο συρροής της οικογένειας, μικρής κλίμακας παραγωγής και αναζήτησης ανταγωνιστικότητας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Έχει πολλές δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών, τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Action Aid Hellas και Action Aid της Κένυας, καθώς και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ο μισελληνισμός προσπαθεί να αφανίσει τον Έλληνα άνθρωπο πολιτιστικώς και βιολογικώς, εξαφανίζοντας κάθε διακριτικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από αλλοφύλους και αλλόθρησκους.

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Το κατοχικό ΕΒΡΑΪΚΟ καθεστώς αδιαφορεί για τους Έλληνες του εσωτερικού, όπως και για τους Έλληνες της Διασποράς. Παραποιεί τα κρατικά αρχεία, δίδοντας ταυτότητα Έλληνος σε αλλοφύλους και αλλόθρησκους, αποκρύπτοντας συγχρόνως την εθνική τους καταγωγή.