@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ

7.3.20

Baby, I am dancing in the dark-I found a love for me
oh darling, just dive right in and follow my lead
well, I found a girl beautiful and sweet
oh, I never knew you were the someone waiting for me
'cause we were just kids when we fell in love
not knowing what it was
I will not give you up this time
but darling just kiss me slow, your heart is all I own
and in your eyes you're holding mine

Baby, I am dancing in the dark, with you between my arms
barefoot on the grass, listening to our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
but you heard it, darling you look perfect tonight

Sei la mia donna
la forza delle onde del mare
cogli i miei sogni e i miei segreti molto di più
spero che un giorno, l'amore che ci ha accompagnato
diventi casa, la mia famiglia, diventi noi
e siamo sempre bambini ma
nulla è impossibile
stavolta non ti lascerò
Mi baci piano ed io torno ad esistere
e nel tuo sguardo crescerò

Ballo con te, nell'oscurità
stretti forte poi, a piedi nudi noi
Dentro la nostra musica
ti ho guardato ridere e sussurrando ho detto:
Tu stasera, vedi sei perfetta per me

Ballo con te, nell'oscurità
stretti forte e poi, a piedi nudi noi
Dentro la nostra musica
ho creduto sempre in noi
Perché sei un angelo e io ti ho aspettato
quanto ti ho aspettato
Perché tu stasera sei perfetta per me.


http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 100 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@