@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

Η φοβερή αυτή "στέρνα" απ’ την οποία κανείς δεν ξέρει τι είδους νερό θα πιούμε εμείς τα "ζωντανά", ε

Η φοβερή αυτή "στέρνα" απ’ την οποία κανείς δεν ξέρει τι είδους νερό θα πιούμε εμείς τα "ζωντανά", ε
Ο Γιαχβέ, ο Χαλδαιικός θεός της μαγγανείας, γεμάτος έπαρση για την κρυφή αποτελεσματικότητά του, υπόσχεται μαζικό ξεδιψαστικό (διατροφικό) πειθαναγκασμό και απειλώντας (δια στόματος προφητών), ομολογεί ξεκάθαρα την συγκεκριμένη μεθόδευσή του: «(Ο΄):το πνεύμα αυτού (του Γιαχβέ) ως ύδωρ εν φάραγγι (Β.Β.): η πνοή του σαν χείμαρρος που φτάνει ως τον λαιμό των ανθρώπων. Θα κοσκινίσει τα έθνη με της καταστροφής το κόσκινο, θα βάλει χαλινάρι στα σαγόνια των λαών και θα τους οδηγήσει όπου δεν θέλουν» Ησαΐας Λ΄2***Η φοβερή αυτή "στέρνα" απ’ την οποία κανείς δεν ξέρει τι είδους νερό θα πιούμε εμείς τα "ζωντανά", είναι ο βιβλικός Αρμαγεδδών! ***Ο Αβραάμ, ήταν ο πρώτος που κήρυξε κρυφό διαμελιστικό πόλεμο κατά των εθνών και συνέλαβε την ιδέα των συντηρούμενων κερδοφόρων δεινών!

24.6.20

Παρενθετικῶς, ἀναλυτικὴν μελέτην περὶ τῆς πρώτης χρεωκοπίας ἐπὶ Χαριλάου Τρικούπη

Παρενθετικῶς, ἀναλυτικὴν μελέτην περὶ τῆς πρώτης χρεωκοπίας ἐπὶ Χαριλάου Τρικούπη, δημοσιεύθηκε πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἀπὸ τὸν Δημήτριον Πουρνάραν σὲ δύο τόμους 600 περίπου σελίδων

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω , πλήρως τεκμηριωμένης μελέτης , ἀνασύρω τὴν ὑπ᾽ ἀριθμὸν 1 ὑποσημείωσιν τῆς σελ.233 τοῦ δευτέρου τόμου[iv], ὅπου γράφονται τὰ ἀκόλουθα: 

<<… κατὰ τὸν ῾Νἐον Ἑλληνικὸν Τύπον τῆς Βιέννης, μικρὰ ναυτικὴ ἐπίδειξις θὰ ἤρκει ὅπως ὑποχρεωθοῦν οἱ Ἕλληνες νὰ τηρήσουν τὰς ὑποχρεώσεις των, ἀλλ´ εἶνε ἐλάχιστα πιθανὸν ὅτι ἡ Γερμανικὴ κυβέρνηση θὰ προβῆ εἰς τοιαύτην ἐπέμβασιν >>. 

<< Ἠπιώτερον μέσον- προσθέτει - θὰ ἦτο ἡ ὀργάνωσις εὐρω-παϊκοῦ ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἑλληνικῶν οἰκονομικῶν ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων Δυνάμεων>>. 

Ἡ δὲ ῾ἐφημερίς τῆς Κολωνίας῾, ὑπερβᾶσα ὅλας τὰς συναδέλφους της εἰς πρωσσικὴν ὠμότητα, συνίστα, ὅπως αἱ Δυνάμεις, ἤ καὶ αὐτὴ ἡ Γερμανία μόνη της, κατάσχουν ¨τεμάχιον ἑλληνικοῦ ἐδάφους πρὸς ἀσφάλειαν τῶν χρεῶν>>! Δὲν εἶνε παράδοξον συνεπῶς ὅτι ὁ Τρικούπης ἀπήντα εὐθαρσῶς: Μολὼν λαβέ! >>.

Ἕνα αἰῶνα προηγουμένως ( διαρκούσης τῆς Τουρκοκρατίας), ὁ διάσημος γερμανὸς ποιητὴς καὶ διανοούμενος Ἰωάννης Χριστοφόρος Σίλλερ (1759-1805) ἐξεδηλώθη , καταρώμενος (!) τοὺς Ἕλληνες γιὰ τὴν καθολικὴν πρωτοπορείαν τους.

Ἔλεγε συχνά : 

“Καταραμένε Ἕλληνα, ὅπου κι ἄν γυρίσω τὴ σκέψη μου, ὅπου κι ἄν στρέψω τὴν ψυχή μου, σὲ βρίσκω ἐμπρός μου…. Τέχνη λαχταρῶ, ποίηση, θέατρο, ἀρχιτεκτονική, ἐπιστήμη, μαθηματικά, φιλοσοφία, ἰατρική,…. Δημοκρατία, ἰσονομία, ἰσοπολιτεία ἀναζητῶ, ἐσὺ ἐμπρός μου, πρωτοπόρος και ἀνυπέρβλητος ”


Οἱ λέξεις-κλειδιὰ τοῦ Ἀνθελληνισμοῦ. Ὁ μελετητὴς τοῦ 15ου κεφαλαίου της Γεννήσεως τῆς τραγωδίας ἀνιχνεύει εύχερῶς τὶς ἑπόμενες λέξεις –κλειδιά, ποὺ προσδιορίζουν τὴν ἀντίδρασιν τῶν ὑπονοουμένων χρηστῶν τους.

Αὐτὲς εἶναι: συκοφαντεία [vii], καταπιεσμένη όργὴ [viii] , δοχεῖο (Ingrimm) [ix], Δυσφορία [x], αἰσχρὰ ἐλαττώματα [xi], δηλητήριο[xii] , φθόνος [xiii], ἐξάρτησις τῆς τέχνης.

Εἰς τὰ ἀνωτέρω θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ δὺο ἀκόμη ψυχολογικοὶ προσδιορισμοί: ἐντροπὴ καὶ φόβος πρὸ τῶν Ἑλλήνων [xiv]

Ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τῶν λέξεων συνάγεται ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἐννοιῶν. ῎Ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐννοιῶν ὁδηγούμεθα στὴν ἐπιλογὴ τῆς διαλεκτικῆς. Καὶ ἀπὸ αὐτὴν στὸ συμπέρασμα. Καὶ τελικῶς στὴν ἀπόφασιν καὶ τὴν ἐφαρμοστικὴν πρᾶξιν.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
 
http://dia-kosmos.blogspot.gr/ ctrl + ή - για αύξηση μείωση γραμματοσειράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@