@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

9.11.20

Join us as we travel across the U.S. to the heart of the Swamp to reclaim our birthright


 Infowars Announces STOP THE STEAL CARAVAN, Asks Fellow Americans To Fight For The Republic

Owen Shroyer announces an ambitious Stop The Steal caravan that will travel across America recruiting patriots to join us on this epic journey to to Washington DC in a massive show of support for America and the rule of law.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@