@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

8.11.20

Silicon Valley Lords Over DC Again


Bowne Report-https://banned.video/watch?id=5f9aef91f6d125084f38a3b2

The Big Brother billionaires presented themselves once again to the U.S Senate. Like knee knocking fifth graders who had been called to the principal's office. Twitter's Jack Dorsey, Facebook's Mark Zuckerberg and Google's Sundar Pichai defended their policies protecting the free speech of dictators while censoring the President of the United States 65 times.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@