@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ

12.12.20

Ο Γεώργιος Αϋφαντής υπέβαλε στον εισαγγελέα ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ο Γεώργιος Αϋφαντής υπέβαλε στον εισαγγελέα ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ καταγγελία με αποδείξεις ότι τα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δωροδοκήθηκαν από την SIEMENS


Θέλετε μερικά παραδείγματα από το θρησκευτικό φονταμενταλισμό των εξουσιαστών, βάσει των οποίων έγιναν κοσμοκράτορες, διαβάστε τι γράφει η βίβλος των:

α. Γεν. (ιβ) 12,2 «Θα σε κάνω έθνος μέγα. Και θα σε ευλογήσω και θα δοξάσω το όνομά σου». Γε. 15,18. «Όλην την γην την οποίαν βλέπεις θα την δώσω σε σένα και εις το σπέρμα σου….»

β. Δευτ. (1β΄)- 12,2-3. « Θέλετε καταστρέψει πάντας τους τόπους, όπου τα έθνη, τα οποία θέλετε κυριεύσει…. ελάτρευαν τους θεούς αυτών, επί τα υψηλά όρη, επί τους λόφους, και υπό κάτω παντός δένδρου. Και θέλετε καταστρέψει τους βωμούς αυτών και συντρίψει τας στήλας αυτών, και κατακαύσει εν πυρί τα άλση αυτών, και κατακάψει τα είδωλα των θεών αυτών και εξαλείψει τα ονόματα αυτών εκ του τόπου εκείνου».

Όποιος θέλει συνδυάζει μόνος του τα ανωτέρω με το γιατί κατεστράφει συθέμελα ο αξιοθαύμαστος αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός με τα ανεπανάληπτα έργα τέχνης και μεγαλουργήματά του.

Δευτ. (ΛΑ) 31, 3-5: « …Επικεφαλής σας θα είναι ο Ιησούς. Ο ίδιος θα εξοντώσει αυτά τα έθνη, όπως εξόντωσε τον Σιχόν και τον Ωγ….».

Ιησούς του Ναυή. (ΣΤ) 6,20 και 24-25. « …τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη…καθετί που υπήρχε στην πόλη, άνδρες, γυναίκες, νέοι, γέροι, βόδια, πρόβατα και γαϊδούρια, όλα παραδόθηκαν στη σφαγή». 24-25. «Ύστερα έβαλαν φωτιά στην πόλη…».

Κριταί: θα διαβάσετε βαρβαρισμούς, σφαγές, διαμελισμούς και αγριότητες πολλές σελίδες κυρίως στα κεφάλαια (Α)1-(Γ)3-(Δ)4-(Ε)5-(ΙΕ)15 και (Κ) 20.

Βασιλειών Β΄: (Δ) 4,12 τεμαχίζουν τους εχθρούς των και κρεμούν τα μέλη τους. (Ε) 5, 19-20 και (Κ) 20, 21-23. Σφαγές αλλοφύλων και κομμένα κεφάλια.

Ψαλμοί (Β)2, 8-9: «, …Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς, στην κατοχή σου θα’ ναι. 9. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να’ ταν καμωμένοι από πηλό».

Ζαχαρίας: (Θ)9,13 « Θα χρησιμοποιήσω τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άνδρες του Εφραίμ για βέλη και τους άνδρες της Σιών σαν ξίφος, που εγώ σαν ήρωας το υψώνω εναντίον του στρατού των Ελλήνων».

Παρόμοια με τα ανωτέρω θα βρείτε 148 αν μελετήσετε τα βιβλία της Βίβλου, αν δε διαβάσετε το Ταλμούντ θα μείνετε έκπληκτοι με το ότι αυτοί είναι ο περιούσιος λαός του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι, είναι goyim (ζώα) και ο Θεός τους, τους έπλασε για να τους υπηρετούν.

Επομένως τον μεγαλύτερο ρατσισμό θρησκευτικό φονταμενταλισμό έχει ο περιούσιος λαός. Και μας τον επιβάλλουν να τον υπηρετούμε τυφλά με το νομοσχέδιο Ρουπακιώτη- Τσίπρα, με αυστηρές ποινές για όσους τολμήσουν έστω να το αμφισβητήσουν ελαφρώς. διότι επί του ολοκαυτώματος στήριξε το ιερατείον τους την κυριαρχία του επί της ανθρωπότητος, και εισπράττει από τους Γερμανούς ετησίως μεγάλα ποσά, ενώ οι δικοί μας δούλοι πολιτικοί δεν τόλμησαν να ζητήσουν ούτε τις δεδικασμένες από τον ΟΗΕ αποζημιώσεις.

Ο Πλάτων γράφει ότι ο θεός απεφάσισε να βγάλη έναν έξω από το Σπήλαιο διά να δεί ο ίδιος με τα μάτια του το φως και τα πραγματικά γεγονότα. 

Του έκοψε τα δεσμά και τον έβγαλε έξω στο φως να φωτισθή να αφυπνισθή. Και τώρα όποιος θέλει να βγη από τη σπηλιά μας για να δεί καθαρά τα γεγονότα πρέπει να κόψη τα δεσμά με το παρελθόν, με τα κόμματα με τις ιδέες των και τα προγράμματά των και την μισαλοδοξία και με καθαρό μυαλό ξεκούραστο να εξετάζη τις πράξεις των αρχηγών και των κομμάτων των και όχι τα λόγια, διότι εις τα λόγια είναι όλοι καλοί και υπερπατριώτες στην πράξιν όμως προδίδουν τους πάντες και τα πάντα κρυφά στους εξουσιαστάς για την καρέκλα και το χρήμα.

Αλλά και ο Πλάτων μας γράφει ότι και αυτός που βγήκε από τη σπηλιά, δεν του άρεσε και ήθελε αρχικά να επιστρέψη και μετά από μέρες και κόπο κατάφερε να αντιληφθή ότι αυτά που γνώριζε όταν ήτο μέσα στη σπηλιά ήτο όλα σκιές και ψεύτικα. Πόσο σωστά και εις βάθος είχε μελετήσει ο Πλάτων την σημερινή μας ζωή !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 100 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@