@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

14.5.21

How telling is it that LYMPHADENOPATHY is one of the primary Covid vaccine symptoms?


 
LYMPHADENOPATHY: A Major Adverse Reaction to Covid Injections Foreshadows a Slo-Mo Killer Pandemic

How telling is it that LYMPHADENOPATHY
is one of the primary
Covid vaccine symptoms?!


There is much, MUCH, more to the extremely dangerous and deadly Covid vaccines than what we have already figured out.

Everything points to a highly sophisticated bioweapon that relentlessly attacks the immune system in a similar way that HIV does, which can eventually develop into full-blown AIDS.

This particular feature of the COVID-19 bioweapon makes it particularly pernicious to human life because it will eventually drag down every Covid-vaccinated individual with some degree of autoimmune disease, disorder and/or dysregulation.  As follows:


Why is LYMPHADENOPATHY by far the major
dangerous adverse reaction to Covid injections?


In this manner, the American Healthcare System and Big Pharma will have countless vaccine-injured patients into perpetuity, especially in light of Big Pharma’s strong intention to roll out an annual series of Covid shots and/or boosters.

This upcoming stark reality of countless reported and unreported vaccine injuries is best explained by the following single data point regarding one of the most common adverse side effects —  LYMPHADENOPATHY — which occurs from taking any of the various Covid vaccines.


“Lymphadenopathy may be the only clinical finding or one of several nonspecific findings, and the discovery of swollen lymph nodes will often raise the specter of serious illness such as lymphoma, acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] or metastatic cancer.”[1]


Conclusion

Yes, swollen lymph glands after receiving any type of vaccine can and has occurred occur over decades of administering the Super Vaccination Agenda throughout the USA.  Both adult flu shot programs and childhood vaccination schedules have demonstrated this grim state of affairs with regard to recurring LYMPHADENOPATHY.

What we are seeing with the various Covid vaccines worldwide is a literal explosion of LYMPHADENOPATHY among all age groups and across all the different health profiles.

This rapidly emerging reality is even more concerning because the degree of swollen lymph glands is considerably worse and longer in duration.  Which means that the immune system is obviously being challenged in ways that indicate on systemic overwhelm.  This overwhelm points directly to ingredients in the COVID-19 vaccines that are extremely toxic and/or infection agents which are well beyond those injected in a typical vaccination.

Bottom Line: Both the incidence and severity of the lymphadenopathy regularly showing up post-Covid vaccinations foreshadows an unparalleled public health disaster that will likely manifest in a manner not too unlike the AIDS epidemic BUT MUCH WORSE!  The most frequent, long-term, adverse health effects will be a marked increase of autoimmune diseases, disorders and dysregulation.


Final Point: Not only were the Big Pharma vaccine manufacturers well aware of this catastrophic outcome, they fastidiously planned it so that this global public health disaster would ensue.  This eventuality permits TPTB to both implement the GREAT RESET without so much resistance … and then foist their COVID-1984 agenda on the entire planetary civilization.  See: THE COVID-19 EXTINCTION LEVEL EVENT


State of the Nation
May 11, 2021

Source

Lymphadenopathy: Differential Diagnosis and Evaluation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Ο μισελληνισμός προσπαθεί να αφανίσει τον Έλληνα άνθρωπο πολιτιστικώς και βιολογικώς, εξαφανίζοντας κάθε διακριτικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από αλλοφύλους και αλλόθρησκους.

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Το κατοχικό ΕΒΡΑΪΚΟ καθεστώς αδιαφορεί για τους Έλληνες του εσωτερικού, όπως και για τους Έλληνες της Διασποράς. Παραποιεί τα κρατικά αρχεία, δίδοντας ταυτότητα Έλληνος σε αλλοφύλους και αλλόθρησκους, αποκρύπτοντας συγχρόνως την εθνική τους καταγωγή.