@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

30.8.21

Υπερθυμησία: Γιατί η Υπερ-Μνήμη είναι ασθένεια;

 Οι ερευνητές αναρωτιούνται αν τα άτομα αυτά, που έχουν τη δυνατότητα να θυμούνται τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών, μπορούν μέσω της δύναμης της υποβολής να αποκτήσουν διάφορες ψεύτικες μνήμες, όπως γίνεται στα φυσιολογικά άτομα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@