Ὁλλάνδη· “Ἡ Γαλατία εἰς πόλεμον κατέστη“

Μετὰ τὰς τρομοκρατικὰς ἐπιβολὰς νεωστὶ ἐν τῷ Παρισίῳ γενομένας, ὁ πρόεδρος Ὁλλάνδη τῇ Βουλῇ ἐν τοῖς Βερσαλλίοις ταχέως συνελθούσῃ προσηγόρευσεν, εἶπε δὲ ὅτι ἡ Γαλατία, εἰς πόλεμον ὑπὸ τῶν τρομοκρατῶν καταστάς, τῷ Ἰσλαμικῷ Κράτει ἐπιτίθεσθαι παρασκευάσοιτο. ᾔτησε δὲ καὶ τὴν Βουλὴν ἐξουσίαν ἵνα νόμους τινὰς μεταβάλοι, οὕτω γὰρ τό τε Ἰσλαμικὸν Κράτος καὶ οὕστινας τρομοκράτας νικᾶν ῥᾷον ἔσοιτο. ὅμως δὲ ὁ Ὁλλάνδη οὐ βούλεται τὴν Γαλατίαν μόνην εἰς τοῦτον τὸν πόλεμον εἰσιέναι, τοιοῦτο μὲν γὰρ ποιήσας τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος οὐ μόνον ἐπὶ τὴν Γαλατίαν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς δημοκρατικάς τε καὶ ἐλευθέρας χώρας τὸν πόλεμον ἐπαγγέλοι, δέοι δὲ οὖν τὰς ἄλλας χώρας βοηθεῖν.

ἤδη προχθὲς Γαλλικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη τῇ πόλει Roqqe ἐπέθετο, τοῦτο γάρ ἐστι τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ἐν τῇ Συρίᾳ, κατὰ δὲ τὸν πρόεδρον Ὁλλάνδη ταῦτα τὰ πολεμικὰ ἔργα αὐξάνεται. ὅμως δὲ οὐκ εἶπεν πότερον ἐν νῷ ἔχοι καὶ πεζοὺς εἰς τὴν Συρίαν εἰσπέμψαι.

http://www.akwn.net/

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Jerusalem Post: το Ισραήλ και η Γερμανία είναι το κλειδί για την αρχική χρηματοδότηση ενός Καταλανικού κράτους

SERCO: A Corporate Octopus With Tentacles Wrapped Around The Globe

Θα υπάρξει "Προκήρυξη" για την δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου;

«Οι Εβραίοι της Αμερικής οδηγούν τους πολέμους της Αμερικής»:

Οι Άθλιοι: Η Οδός Ενόπλου-Η προδοσία κάποιου καθρέφτη!....

Νέα δίκτυα 5G: Τι προειδοποιούν οι επιστήμονες!...

Υπάρχουν μερικές συμπτώσεις που δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες: Απόρρητο σχέδιο (Ανοικτός δρόμος 88)

Πέρσι, περίπου τέτοια εποχή βρισκόμουν στο Free Thinking Zone.

Olof Palme, Uwe Barschel, William Colby and 'Stay Behind' Program

Πως η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, συνέτριψε τους τραπεζίτες.