Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Raytheon & Boeing supply ISIS!


““Πίσω από την δήθεν κυβέρνηση βρίσκεται θρονιασμένη μια αόρατη κυβέρνηση, η οποία δεν υποτάσσεται πουθενά και δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για τους ανθρώπους. Η καταστροφή αυτής της αόρατης κυβέρνησης και η διάλυση της ανίερης συμμαχίας μεταξύ των διεφθαρμένων επιχειρήσεων και της διεφθαρμένης πολιτικής είναι σήμερα το πρώτο καθήκον της πολιτικής τέχνης.” 

—Πρόεδρος Theodore Roosevelt (1858 – 1919), An Autobiography, 1913

http://dia-kosmos.blogspot.gr/