Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Σχεδιασμός του ΝΑΤΟ: Κυανόκρανοι στα σύνορα με τα Σκόπια....και σχέδιο Φαιδώρα!..

Σχέδιο του ΝΑΤΟ προβλέπει τοποθέτηση ΚΥΑΝΟΚΡΑΝΩΝ στα σύνορα με τα Σκόπια....

Έτσι πριν από χρόνια υπήρξε άσκηση του ΝΑΤΟ για ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ στα σύνορα με τα Σκόπια λόγω, μεταναστευτικών ροών!....

Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΖΩΝΗ στην Μακεδονία-Βόρειο Ελλάδα, με τα Σκόπια!...

Ίσως να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν Ισλαμιστικές ομάδες στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ για την εκκίνηση νέων πολεμικών συρράξεων !....

http://dia-kosmos.blogspot.gr/