“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Ε Π Ι Β Ε Β Α Ι Ω Θ Η Κ Ε - Α Π Α Τ Ε Ω Ν Ε Σ η Εγγυητική Επιστολή που έκανε δεκτή ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ από την Γκάμπια της Αφρικής

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

Διά-Κόσμος

About