Ὁ δημοσιογράφος Θωμαΐδης ἀπειλεῖται λόγῳ …ἀποκαλύψεων!!!

Σὲ ὁμηρία οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ ΣΚΑΙ!

Στὶς 01:30 περίπου, ὁ δικαστικὸς μηχανισμός, κινήθηκε μὲ τὴν ἐνορχήστρωση Κόκκαλη – Μαρινάκη. Ζητοῦσαν νὰ συλλάβουν τὸν δημοσιογράφο Κυριᾶκο Θωμαΐδη γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις του εἰς βάρος τοῦ Μαρινάκη, γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ «Noor One»!!!

Ἑννέα (9) ἄνθρωποι δολοφονήθηκαν καὶ τώρα καταζητεῖται ἄλλος ἕνας.


Ἡ Ἀντιεισαγγελεύς, φάνηκε ἰδιαίτερα πρόθυμη νὰ ἐκτελέσῃ τὶς διαταγὲς τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη καὶ τοῦ Μαρινάκη.

Σήμερα ἦταν νὰ παρουσιασθῇ ἡ μαγνητοσκοπημένη ἐκπομπὴ τοῦ ἐν λόγῳ δημοσιογράφου, μὲ περισσότερες ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν Μαρινάκη. Ἡ Ἀντιεισαγγελεύς, ἀπαίτησε νὰ μὴν βγῇ ἡ ἐκπομπὴ στὸν ἀέρα καὶ ἔσπευσε νὰ συλλάβῃ τὸν Κυριᾶκο Θωμαΐδη.

Ἐμεῖς εὐχόμαστε νὰ εἶναι ζωντανὸς ὁ κ. Κυριᾶκος Θωμαΐδης καὶ νὰ μὴν δολοφονήθηκε ὅπως ὁ Παναγιώτης Μαυρῖκος καὶ οἱ ἄλλοι ὀκτὼ (8) μάρτυρες τῆς ὑποθέθέσεως.

Μεταξᾶς Γιῶργος

Σημειώσεις τοῦ Γεωργίου Μεταξᾶ
(ἀναφορικῶς μὲ τὸ παραπάνω θέμα καὶ τὰ παρακλάδια του)

Χμμμμμ… Αὐτὸ ἔχει ἐνδιαφέρον!!!

Ὁ Παναγιώτης Μαυρῖκος, ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος «Ἀκρόπολις», καίγεται μέσα στὸ πολυτελὲς τζὶπ της συζύγου του, μάρκας Porche Cayen!!!

Ἐν τάξει, δὲν ἦταν κάποιος τύπος ποὺ ἀνέβηκε μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι, ἀλλὰ ἐδῶ ὑπάρχουν πολλὰ ἐρωτήματα.

Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἐμπλέκεται σὲ ἀπειλὲς κατὰ πολιτικῶν προσώπων.

Μεταξύ μας: ἀφοῦ ὑπάρχουν πολιτικοὶ ποὺ κάνουν πράγματα ἄξια ἐκβιασμοῦ, καλὰ τοὺς ἔκανε!

Τὸ μόνον σίγουρε εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ δολοφονία.

Τὰ ἐρωτήματα ὅμως ποὺ προκύπτουν, εἶναι: 


Ποιά «εὐαίσθητη χορδή» κτύπησε ὁ Παναγιώτης Μαυρῖκος γιά νά ἀνοιχθῇ «συμβόλαιο»; 

Δεδομένου ὅτι τὸ αὐτοκίνητο ἀνήκει στὴν σύζυγό του, μήπως ἐκείνη ἦταν τελικά ὁ στόχος; 

Ποιός ἄνοιξε τὸ «συμβόλαιο»; 

Τί εἴδους σχέσεις εἶχε ὁ Μαυρῖκος μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη; 

Ποιός θά μποροῦσε νά ἐκτελέσῃ ἕνα «συμβόλαιο» ἐν μέσῳ Ἀττικῆς Ὁδοῦ; 

Πῶς πυροδοτήθηκε ὁ δολοφονικός μηχανισμός ἐντός τοῦ αὐτοκινήτου; 

Ὁ μηχανισμός ἦταν ἐκρηκτικός ἤ ἁπλῶς ἐμπρηστικός;

Βέβαια, ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἔκκλησις ἀπὸ πλευρᾶς Porche, νὰ μὴν εἰπωθῇ ἡ μάρκα τοῦ αὐτοκινήτου – παγίδα. Ἀκόμη κι ἂν ἦταν ζωντανὸς ὁ ἐκδότης, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ διαφύγῃ ἀπὸ τὸ ὄχημα. Ἡ μὲν πλευρὰ τοῦ ὁδηγοῦ ἐφάπτετο τοῦ διαχωριστικοῦ στηθαίου, οἱ δὲ ἄλλες πόρτες ἀσφαλίζουν καὶ δεν ἀνοίγουν, ἂν ὁ ὁδηγὸς δὲν πατήσῃ συγκεκριμένο κουμπί. Φυσικά, ἕνας τραυματίας ὁδηγὸς τοῦ ὁποίου τὸ αὐτοκίνητο φλέγεται καὶ οἱ καπνοὶ ἔχουν γεμίσει τὴν καμπίνα, εὑρίσκεται σὲ κατάσταση πανικοῦ. Ἄντε νὰ βρῇ κουμπί… Τὰ δὲ τζάμια, σπάζουμε μὲ μεγάλη δυσκολία.

Συνεπῶς, παρὰ τὸ πολυτελὲς τοῦ αὐτοκινήτου, πρόκειται γιὰ ἕνα αὐτοκίνητο – παγίδα – δολοφόνο.

Καὶ ξαφνικά, κάποια πράγματα ἀποκτοῦν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, καθὼς ὅλα δείχνουν γνωστὸ ἐπιχειρηματία, πρῴην μεγαλομέτοχο ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, μὲ πλούσιο παρελθόν…

Ὀνόματα δὲν λέμε, οἰκογένειες δὲν θίγουμε. Σ.Κ.

Ἐπειδὴ βλέπω μιὰ παρατεταμένη παραφιλολογία, ὅσον ἀφορᾶ στὴν δολοφονία τοῦ Παναγιώτη Μαυρίκου, θὰ τὸ πῶ χονδρὰ καὶ στὰ ἴσια, νὰ τελειώνῃ τὸ θέμα.

Στὸν προηγούμενό μου σχολιασμό, ἄφησα ὑπονοούμενο, ἀλλά, ἡ ἀλήθεια δὲν σηκώνει ὑπονοούμενα.

Θεωρῶ ὑπεύθυνο τῆς δολοφονίας τοῦ Παναγιώτη Μαυρίκου, τὸν Σωκράτη Κόκκαλη, πρῴην πρόεδρο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ.

Γιατί;

Διότι: 

Ὁ Μαυρῖκος γνώριζε πολλὰ γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ «Noor One» ὅπου ἐμπλέκεται ὁ Μαρινάκης. 

Ὁ Μαρινάκης εἶναι ὑπάλληλος τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη καὶ συνεργάτης τοῦ Πέτρου Κόκκαλη. 

Ἡ δολοφονία τοῦ Μαυρίκου «μυρίζει» ἔντονα τὶς ἐκτελέσεις τῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, Στάζι, τῆς ὁποίας πράκτωρ ὑπῆρξε ὁ Σωκράτης Κόκκαλης.

Ὁ Παναγιώτης Μαυρῖκος, εἶναι τὸ Ἕνατον (9ον) θῦμα τῆς ὑποθέσεως «Noor One». Ἤδη ὀκτὼ (8) μάρτυρες κατηγορίας κατὰ τοῦ Μαρινάκη, ἔχουν χάσει τὴν ζωή τους.

Φυσικά, δὲν θὰ κάνη κάποιος κάτι, καθὼς ὁ Σωκράτης Κόκκαλης, εἶναι χορηγὸς τῆς ΕΥΠ ἔδω καὶ κάτι χρόνια, μαζὺ μὲ κάτι ἄλλα φυντάνια τοῦ συναφιοῦ.

Τί γίνεται Κόκκαλη;
Θά μέ σκοτώσης;
Ἂν τὸ κάνῃς θὰ μὲ ἐπιβεβαιώσῃς.

Θά μοῦ κάνης μήνυση;
Μπὲς στὴν σειρά. Ἔχω ἄλλες 16…

Ἆσε ποῦ θὰ γίνω κι ἐγὼ μάρτυρας κατηγορίας ἐναντίον τοῦ Μαρινάκη, ὁπότε ἐρχόμαστε πάλι στὸ πρῶτο.

Καὶ ξέρεις ἐὰν ἔχω ἢ ὄχι στοιχεῖα γιὰ τὰ μοῦτρα σου.
Θά μέ σπιλώσης;
Ξαναμπὲς στὴν οὐρά. Προηγήθησαν ἄλλοι τέσσερις (4).

Γεώργιος Μεταξᾶς

Ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Τὸ παραπάνω δὲν θὰ ἐδημοσιεύετο, ἐὰν δὲν κινδύνευε, κατὰ τὴν ἄποψίν μας, καὶ ὄχι μόνον, ὁ δημοσιογράφος ποὺ …ἐτόλμησε νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὰ …ἀπηγορευμένα. Γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε λοιπὸν ἀκόμη ἕνα θῦμα, ἂς ἀνακινήσουμε ὅσο μποροῦμε τὴν ὑπόθεσιν.

Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν συνδέονται, ἢ ὄχι, τὰ παραπάνω μὲ τὰ ὅσα θὰ ἀπεκάλυπτε ὁ Θωμαΐδης, ἂς θυμηθοῦμε αὐτό:

Ἀτύχημα ἤ δολοφονία Μαυρίκου;

Ἡ ὑπόθεσις τῆς δολοφονίας Μαυρίκου εἶναι μία ἀκόμη ἐγκληματικὴ πράξις τῶν γνωστῶν κουκουλοφόρων, δίχως …ὀνόματα, δίχως …ὑπόστασιν, δίχως κὰν …σκιές, ποὺ σκοτώνουν τὰ παιδιά μας μὲ ναρκωτικά, μὲ σαχλαμαροπροπαγάνδες καὶ μὲ τὴν ἀτζέντα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, διότι τὰ συμφέροντα εἶναι ἀλληλοσυνδεόμενα καὶ ἀλληλο-επικαλυπτόμενα, ἀλλὰ καὶ διότι τὸ χρῆμα βουλώνει πολλὰ στόματα. (Κι ἐὰν δὲν τὰ βουλώνῃ, δὲν πειράζει… ὑπάρχουν καὶ …ἄλλοι τρόποι!!!)

Ἡ οἰκογένεια Μαυρίκου αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὑποφέρει, πολλαπλῶς καὶ πολυεπιπέδως, διότι ὁ μηχανισμὸς αὐτὸς ἐξηφάνισε ἕνα μέλος της.

Ἡ δικαιοσύνη κυττᾶ ἐκεῖ ποὺ τῆς …ὑποδεικνύουν κι ὁ κόσμος, ποὺ ἀκόμη ἐλπίζει σὲ αὐτήν, ἀγνοεῖ τὰ πάντα, πολλῷ δὲ μᾶλλον αὐτὰ ποὺ τὸν ἀφοροῦν.

Οἱ δημοσιοκάφροι ἀναβαπτίζουν σὲ …ἐκβιαστὲς ὅσους δὲν συμβαδίζουν μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ οἰ νεκροὶ αὐξάνονται.

Ἀρκετά.

Τὸ νὰ ἀξιώνουμε τὸ αὐτονόητον, δῆλα δὴ δικαιοσύνη, διαφάνεια καὶ διαύγεια εἶναι τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον προαπαιτούμενον, ποὺ χρειάζεται μία κοινωνία γιὰ νὰ διαβιῇ ἀξιοπρεπῶς. Ἐὰν δὲν ἔχουμε αὐτά, τὰ στοιχειώδη, δὲν συζητᾶμε γιὰ κοινωνίες ἀλλὰ γιὰ ζοῦγκλες, στὶς ὁποῖες μόνον ὁ νόμος τῶν ὅπλων ἐπιβάλλεται κι ἐπικρατεῖ.
Κι ὅσοι δὲν κρατοῦν ὅπλα (πραγματικὰ ἢ χρηματικά) ἀπλῶς …πεθαίνουν!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἡ κόντρα Ἀλαφούζου – Μαρινάκη (Κόκκαλη) καλὰ κρατεῖ!!!

Υ.Γ.2. Ἐρώτημα ὁλίγον ἄσχετον. Σκάι-Ἀλαφοῦζος-Μητσοτάκης… Οὔπς… Τί ἔγινε; Δέν θέλουν νά φύγουν τά τΣΥΡΙΖΑΝΕΛικά σκουπίδια καί κάνουν …ἐπανάστασιν; Σοβαρολογοῦμε;

Υ.Γ.3. Ὅσο γιὰ τὴν …δημοσιογραφία καὶ τὴν δημοκρατία ποὺ δὲν προάγονται, μᾶλλον οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ ΣΚΑΙ μόλις προσγειώθηκαν στὸν πλανήτη Ἑλλαδοκαφριστάν!!!

Υ.Γ.4. Προσέξτε τὸ ὕφος τῆς εἰσαγγελέως ὅταν ζητᾷ, μὲ νοήματα περισσότερο, νὰ παύσουν οἱ λήψεις. Μᾶλλον τελικῶς κάποιοι φοβοῦνται περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς. Πολύ, πάρα πολύ!!!

Υ.Γ.5. Καὶ μία ἀκόμη καταγγελία ἀπὸ Κακέτση…


http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΓ. του ΝΑΤΟ ο Παιδόφιλος-«Δεν μας ενδιαφέρουν τα ελληνοτουρκικά – Δεν είναι δικό μας θέμα»

THE PENTAGON BIO-WEAPONS.....its biological programs.

BIOWEAPONS IN GEORGIA AND UKRAINE...364 Ukrainians died from Swine Flu-1 gm of the toxin can kill as many as 1 million people

Η πρόξενος Σμύρνης Αργυρώ Παπούλια: από το Διπλωματικό Γραφείο του υπ.Εξ. Νίκου Κοτζιά στους χορούς και πανηγύρια

Η «Φάρμα» δεν πρέπει να ξυπνήσει.

Ένθετο: ΗΠΑ-Καμμένος, Τσίπρας-Ερντογάν!...