“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

CIA Director Brennan Admits They Are Using Geoengineering around the globe.

He admits they are spraying aerosol particles in the atmosphere to allegedly reflect sun light. 

He then finishes by stating that this technology could cause countries to rise up and oppose one another. 

This could be the first admission that they have a technology that can manipulate the weather, and even use it as a weapon. 

He states using the technology could bring good change to some ares, but do the opposite to other countries. Meaning it could devastate certain ares! Pay Attention Folks!www.undergroundworldnews.com

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

About

Διά-Κόσμος