Ν.Λάος: Η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει στρατηγική συμμαχία με Ισραήλ-Ιστορική, Γεωπολιτική Ανάλυση!..http://dia-kosmos.blogspot.gr/