The history and current practices of MK-Ultra. (Δίκτυα 5G)

Όμως, αυτή η τρομοκρατία βασίζεται στην πραγματικότητα σε μισθωτούς μισθωμένους και εκπαιδευμένους από την Αμερική, το Ισραήλ, την Τουρκία ή τη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Khazarian Mafia (KM), του μεγαλύτερου συνδικάτου οργανωμένου εγκλήματος στον κόσμο .

Πρόκειται για ένα μεγάλο έγγραφο, αλλά αποκαλύπτει πολλές τεχνολογίες MK-Ultra από το 1992, μία από τις οποίες περιλαμβάνει την προγραμματισμένη χρήση μικροκυμάτων παλμικής δέσμης από συστήματα πύργων κινητής τηλεφωνίας, τα οποία είναι τώρα στη θέση τους και λειτουργούν. Οι πραγματικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται τώρα περιλαμβάνουν μερικούς που είναι τόσο περίπλοκοι, τα περισσότερα άτομα, ακόμη και αν έχουν πει, απλά δεν μπορούν να καταλάβουν ή να πιστέψουν ότι αυτό έχει πράγματι αναπτυχθεί.

But this terror is all now actually based on mercenaries hired and trained by America, Israel, Turkey or Saudi Arabia on behalf of the Khazarian Mafia (KM), the world’s largest organized crime syndicate.

MK-Ultra was highly revered by Allan Dulles and Richard Helms, and later, GHWB, after he gained prominent power in the CIA by running the JFK assassination using CIA Op40 run out of Room 40 at Langley. This had been Richard Nixon’s pet project.
In Congressional Hearings, Helms (little more than a City of London KM agent) claimed he had destroyed all MK-Ultra documents and that all related programs were discontinued. He knowingly lied.
MK-Ultra and numerous highly sophisticated sub-programs were merely taken black and set up inside special access, highly compartmentalized, deep black, unacknowledged programs financed by black funding operations, like international narcotics trafficking, illegal weapons smuggling and various types of sophisticated bust-out schemes that had been designed to covertly and illegally steal USG, public and corporate funds.
At that point, MK-ULtra shifted to some incredibly expensive, highly sophisticated technical experiments, such as the use of LSD (Operation Midnight Climax in San Francisco and New York City, which used female prostitutes who gave it to “Johns” in their drinks, sometimes in massive quantities. One such victim went immediately completely psychotic and ran out into the city naked, never to be seen or heard of again.)
Other MK-Ultra subprograms involved highly trained CIA “Spy-chiatrist MDs” using advanced drug-assisted hypnosis to create the perfect mind-kontrolled but unknowing, sleeper/stone killer.
First the subject’s soul had to be murdered by the use of extreme torture and trauma, and their mind fractured into sub-programmable compartments that could then be freely accessed. Then new sub-personalities were installed in their broken minds and these subprograms could be accessed through various codes, some based on the “royalty cards” of a deck of normal playing cards.
The excellent movie, the Manchurian Candidate, starring Frank Sinatra was blocked by the CIA for over a year because there was concern it was far too revealing (which it was). The remake starring Denzel Washington was even more realistic and included new some new developments in MK-Ultra technology.
Some of the worst MK-Ultra experiments have involved sensory deprivation tanks used as torture, major flash exposures of radiation and ingested radiation to change brain entrainment and to create psi-powers. Some now involve connecting subjects to an IV bag (or two or three filled with hypnotics like placidyl, scopolomine and sodium amytal, as well as amphetamines), and then to “the suitcase” which is a electrical encephalator attached to the skull at various small electrodes.
In this way, future agents can be programmed with various subprograms and have painful memories erased. Despite all the claims to the contrary made to obtain continued funding, this programming now appears to extinguish in stages beginning about 15 years out and is functionally gone after about 20 years in most cases. At that point many agents start remembering bit by bit some of what was done to them and what they have done. Some remember everything eventually.
MK-Ultra subprograms (and there are hundreds) are now completely denied special access programs, also referred to as deep black unacknowledged programs.
They are run through DOD contractors to be completely deniable and now involve very sophisticated psychotronics such as cell phone towers, pulsed beam microwaves, ELF, scalar waves, gang-stalking and much more including sophisticated chemicals and drugs secret administered to “targeted individuals” as well as some sleeper agents.
But, in addition to being deployed in the preparation of sleeper agents and deep cover NOCs, this MK-Ultra technology has now been deployed daily against the American masses as a sophisticated ultra high-tech weapon of war. Its purpose is to entrain thought, emotions, attitudes and actions in the mind, which shape the consciousness and actions of the masses to conform to the CIA’s operational goals provided by the Select Few master controllers of the Establishment Hierarchy of the KM.
HERE IS A COPY OF AN ACTUAL PSYOPS TRAINING DOCUMENT FROM A GOOD FACTION INSIDE AMERICAN INTEL. THIS DOCUMENT IS THE REAL THING.
I know because I leaked it after someone “deep inside” gave it to me because they were so disgusted. This faction Comm 12 has been and still is fighting these secret CIA programs, which were all run under GHWB and the Bush Crime Cabal, a Nazi Fourth Reich faction of the Rothschild Zionists called “Aquatech” which some claim was run through a CIA proprietary.
Πρόκειται για ένα μεγάλο έγγραφο, αλλά αποκαλύπτει πολλές τεχνολογίες MK-Ultra από το 1992, μία από τις οποίες περιλαμβάνει την προγραμματισμένη χρήση μικροκυμάτων παλμικής δέσμης από συστήματα πύργων κινητής τηλεφωνίας, τα οποία είναι τώρα στη θέση τους και λειτουργούν. Οι πραγματικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται τώρα περιλαμβάνουν μερικούς που είναι τόσο περίπλοκοι, τα περισσότερα άτομα, ακόμη και αν έχουν πει, απλά δεν μπορούν να καταλάβουν ή να πιστέψουν ότι αυτό έχει πράγματι αναπτυχθεί.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η προκαλούμενη τεράστια αύξηση στην έκθεση του πληθυσμού σε ασύρματες ακτινοβολίες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, ελλείψεις στη μάθηση και τη μνήμη, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία των ανθρώπων.

It is a long document, but does reveal numerous MK-Ultra mind-kontrol technology as of 1992, one of which includes the planned use of pulsed-beam microwaves from cell phone tower systems, which are now in place and operational. The actual technologies now being used involve some that are so sophisticated, most persons, even if told, just cannot fathom or believe this has actually been deployed.
Ultra high-tech MK-Ultra methodologies are now being deployed.
Sleepers have been actually cerebrally chipped, some functionally chipped by inhaled nano-particles, some unknowingly and secretly soul-murdered and then hypnotized and programmed by the Suitcase. Some are put under with anesthesia for 1-3 months, woken up for maintenance periodically, and fed by IV while they are completely reprogrammed.
Some agents have been taught to speak multiple languages in proper dialect this way in only a few months, preparing them for deep cover work. Many members of the public will have a hard time accepting the fact that these incredibly advanced mind-kontrol programs exist and have been deployed as weapon systems. Sad to say, but the Bourne Series movies are all based on real programs and typical practices of these various CIA MK-Ultra programs.


I have known some who were in the US Military, and when they left the military and went to work in conventional jobs, they were usually covertly harassed and kept in turmoil, usually because their employers functioned as CIA stooges.
Here is the bottom line. Some sleepers can be triggered by a single phone call, some by satellite, some by a strange symbol inserted into their daily life. Ultra high tech psychotronics are the main method of brain entrainment and mission activation so far. Literally hundreds of Sleepers have been conditioned and successfully inserted at all levels of the USG, Intel, LE and the Military, all throughout the US, including security services, such as the Secret Service.
Most of these have self-destruct sub-programs that can be activated to cause the operative to self-destruct or commit suicide. The Israelis have mass conditioned thousands of mercenaries and Wahhabis who present as radicalized Islamics with these methods and are led to believe they will receive a pack of virgins in the afterlife if they blow themselves up. This is hard to comprehend, but tragically, it is what it is. Such is the nature of current CIA and Mossad Operations.
Doubt this, then carefully consider the incident with the White House deployment of twoSecret Service Agents that were coming back from an agent’s retirement party and ran through a cordoned off area into the White House fence. Or all the SS agents who have been caught buying underage prostitutes in South America while accompanying the President on tour. SS agents and police who are not sleepers can be effectively entrained to misbehave in ways they would never normally do.
https://www.veteranstoday.com/2016/06/12/mk-ultra-triple-play-in-orlando/
http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Αναγνώστες