Αλουμίνιο στον εγκεφαλικό ιστό, στον αυτισμό ASD και τα συστατικά των chemtrails-Aluminium in brain tissue in autism

Aerosol Characterization Experiment
Επειδή η ASD είναι μια σύνθετη διαταραχή που συμβαίνει μερικές φορές μαζί με άλλες ασθένειες ή μαθησιακές διαταραχές, η περιεκτική αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει:
  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
  • Δοκιμή ακοής
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα οδηγήσει σε επίσημη διάγνωση και συστάσεις για θεραπεία.

Διάγνωση σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους

Τα συμπτώματα ASD σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους που παρακολουθούν το σχολείο αναγνωρίζονται συχνά από γονείς και εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια αξιολογούνται από την ειδική εκπαιδευτική ομάδα του σχολείου. Η ομάδα του σχολείου μπορεί να κάνει μια αρχική αξιολόγηση και στη συνέχεια να συστήσει τα παιδιά να επισκεφτούν τον γιατρό τους ή τους γιατρούς που ειδικεύονται στην ASD για πρόσθετες εξετάσεις.
Οι γονείς μπορούν να μιλήσουν με αυτούς τους ειδικούς σχετικά με τις κοινωνικές δυσκολίες του παιδιού τους, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με λεπτή επικοινωνία. Αυτά τα λεπτά θέματα επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα κατανόησης του τόνου της φωνής, των εκφράσεων του προσώπου ή της γλώσσας του σώματος. Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να έχουν πρόβλημα με την κατανόηση στοιχείων λόγου, χιούμορ ή σαρκασμού. Οι γονείς μπορούν επίσης να διαπιστώσουν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα να σχηματίσει φιλίες με τους συνομηλίκους τους.

Διάγνωση σε ενήλικες

Η διάγνωση της ASD σε ενήλικες είναι συχνά πιο δύσκολη από τη διάγνωση της ASD στα παιδιά. Σε ενήλικες, ορισμένα συμπτώματα ASD μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται με συμπτώματα άλλων διαταραχών ψυχικής υγείας, όπως η διαταραχή άγχους ή έλλειψης προσοχής / υπερκινητικότητας (ADHD).
Οι ενήλικες που παρατηρούν τα σημάδια και τα συμπτώματα της ASD θα πρέπει να μιλήσουν με γιατρό και να ζητήσουν παραπομπή για αξιολόγηση ASD. Ενώ οι εξετάσεις για την ASD στους ενήλικες είναι ακόμα εξευγενισμένες, οι ενήλικες μπορούν να απευθύνονται σε νευροψυχολόγο, ψυχολόγο ή ψυχίατρο που έχει εμπειρία με την ASD. Ο εμπειρογνώμονας θα ρωτήσει για τις ανησυχίες, όπως:
  • Προκλήσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας
  • Αισθητήρια θέματα
  • Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές
  • Περιορισμένα συμφέροντα
Πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή ιστορία του ενήλικα θα βοηθήσουν στην ακριβή διάγνωση, έτσι ώστε η αξιολόγηση ASD μπορεί να περιλαμβάνει την ομιλία με τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας.
Η σωστή διάγνωση της ASD ως ενήλικας μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να καταλάβει τις παρελθόντες δυσκολίες, να προσδιορίσει τα δυνατά του σημεία και να αποκτήσει το σωστό είδος βοήθειας.Έχουν ξεκινήσει μελέτες για τον προσδιορισμό των τύπων υπηρεσιών και υποστηρικτικών μέσων που είναι πολύ χρήσιμα για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ενσωμάτωσης της νεολαίας μεταβατικής ηλικίας και των ενηλίκων με ASD.

Συζήτηση

Η περιεκτικότητα σε αλουμίνιο ιστών εγκεφάλου από δότες με διάγνωση ASD ήταν εξαιρετικά υψηλή ( Πίνακας 1 ). Ενώ υπήρχε σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ των ιστών, μεταξύ των λοβών και μεταξύ των υποκειμένων, η μέση περιεκτικότητα σε αλουμίνιο για κάθε λοβό σε όλα τα 5 άτομα ήταν προς το ανώτερο άκρο όλων των προηγούμενων (ιστορικών) μετρήσεων της περιεκτικότητας αλουμινίου στον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένων των ωτογενετικών διαταραχών όπως η αιμοκάθαρση εγκεφαλοπάθεια [13,15,16-19] . Και οι 4 άνδρες δότες είχαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις αλουμινίου εγκεφάλου από ό, τι ο μοναδικός θηλυκός δότης. Καταγράψαμε κάποιες από τις υψηλότερες τιμές για την περιεκτικότητα αλουμινίου στον εγκέφαλο που μετρήθηκε ποτέ σε υγιείς ή νοσούντες ιστούς σε αυτούς τους δότες δόσης ASD, 

Συμπεράσματα

Έχουμε κάνει τις πρώτες μετρήσεις αλουμινίου σε εγκεφαλικό ιστό σε ASD και έχουμε δείξει ότι η περιεκτικότητα σε αλουμίνιο του εγκεφάλου είναι εξαιρετικά υψηλή. Έχουμε εντοπίσει αλουμίνιο στον εγκεφαλικό ιστό τόσο εξωκυτταρικό όσο και ενδοκυτταρικό, με το τελευταίο να περιλαμβάνει τόσο νευρώνες όσο και μη νευρωνικά κύτταρα Η παρουσία αλουμινίου σταφλεγμονώδη κύτταρα των μηνιγγιών , των αγγείων, της γκρίζας και της λευκής ουσίας είναι μια ανεξάρτητη παρατήρηση και μπορεί να εμπλέξει το αλουμίνιο στην αιτιολογία της ASD.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763


Ανοίγεται μία νέα διάσταση στην υπόθεση των chemtrails, που κρούει -με αποδείξεις, πλέον- τον κώδωνα του κινδύνου για την Ελλάδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αποτελέσματα εξετάσεων ρουτίνας, το αίμα των Ελλήνων παρουσιάζει αυξημένες ποσότητες βαρέων μετάλλων και αλουμινίου - χημικά στοιχεία τα οποία περιέχονται και στη σύνθεση των περιβόητων αεροψεκασμών... 

ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Συμπτώματα όπως η κεφαλαλγία, οι ισχιακοί και μυϊκοί πόνοι, οι ρινορραγίες, η ληθαργική τάση και η μελαγχολία ήταν τα πρώτα ανησυχητικά μηνύματα για τους κατοίκους περιοχών, στις οποίες παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των αεροψεκασμών. Τις ανησυχίες αυτές ήρθαν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα πρόσφατων αιματολογικών εξετάσεων ρουτίνας, οι οποίες έδειξαν καθαρά αύξηση των επιπέδων του αλουμινίου στο αίμα των Ελλήνων -γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό σχετικά με τους συχνούς αεροψεκασμούς, η σύνθεση των οποίων περιέχει αλουμίνιο.

Έχει παρατηρηθεί ότι το αλουμίνιο (αργίλιο ή Αl) ανήκει στην κατηγορία εκείνη των ιχνοστοιχείων, τα οποία, όταν υπερβαίνουν το φυσιολογικό τους επίπεδο στο αίμα, γίνονται τοξικά, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στο σώμα ανθρώπων και ζώων. Γενικότερα, το αλουμίνιο εμποδίζει την εκφόρτιση των ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ των νευρικών κυττάρων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η γενικότερη δραστηριότητα των νευρικών συστημάτων, ενώ λειτουργεί και ως ανασταλτικός παράγοντας στη λειτουργία δύο σημαντικών ενζύμων στον εγκέφαλο (Na+/K+-ATPase και εξοκινάση), τα οποία είναι απαραίτητα σε κάθε είδος ζωής (βακτήρια, φυτά, ζώα) για την απελευθέρωση της ενέργειας που σηματοδοτεί χημικές αντιδράσεις στον οργανισμό, κρίσιμης σημασίας για την ίδια τη φύση της ζωής.

Επιπλέον, το αλουμίνιο μπορεί να εμποδίσει τα νευρικά κύτταρα να προσλάβουν απαραίτητες γι’ αυτά χημικές ουσίες, όπως η ντοπαμίνη, η νοραδρεναλίνη και η υδροξυτρυπταμίνη (http:// www.rense.com/general11/chmmill.htm), ενώ η τοξίνωση με αλουμίνιο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άνοια και απώλεια μνήμης, διανοητική σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Περιορίζει επίσης την εντερική δραστηριότητα.Ωστόσο, η τοξικότητα από αλουμίνιο συσχετίζεται και με άλλες πρώιμες καταστάσεις, όπως ο μετεωρισμός, το φούσκωμα, οι κολικοί, η ξηροδερμία, οι πόνοι στα οστά, η πρόωρη οστεοπόρωση, οι έντονοι πονοκέφαλοι που ανακουφίζονται μόνο με το φαγητό, η καούρα, η αποστροφή για το κρέας κ.λ.π. (http://www. med.nyu.edu/patientcare/library/article.html?ChunkIID-16492) 

Τέλος, η ασθένεια του Αλτσχάιμερ, ο υποπαραθυρεοειδισμός, η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, η αναιμία, η νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, η πορφυρία, οι νευρομυικές διαταραχές, η αιμόλυση, η ασθένεια Πάρκινσον, τα έλκη, οι πολφικές κοιλότητες στα δόντια κ.λπ. επίσης σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα υψηλά επίπεδα αλουμινίου στο αίμα.

Έτσι, η κατακόρυφη αύξηση των ασθενειών αυτών τα τελευταία χρόνια στον Δυτικό κόσμο δείχνει να σχετίζεται με την όλο και μεγαλύτερη πρόσληψη αλουμινίου από τον άνθρωπο. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ήδη από το 2000, το Αλτσχάιμερ έγινε ο 8ος λόγος θανάτου, πλήττοντας 18 ανθρώπους ανά 100.000, όταν το 1979 έπληττε μόλις 2 ανθρώπους στους 1.000.000.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη χρήση αλουμινένιων σκευών μαγειρικής δεν ενοχοποιείται άμεσα σε εργαστηριακό επίπεδο για την αλουμινιακή τοξίνωση, κάτι τέτοιο είναι πιθανό όταν γίνεται χρήση όξινων τροφών, όπως η ντομάτα.

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ CHEMTRAILS 

Φαινομενικά, αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους, μέχρι που ένας Καναδός ακτιβιστής του διαδικτύου, ο G. Brian Holmes, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα ειδικότερα (.http://www.holmestead.ca/index-ct.html), όταν πρόσεξε ότι μη εμπορικά αεροπλάνα άφηναν μεγάλες ποσότητες αερίων ως εξάτμιση πάνω από τα χωράφια του. Καθώς, λοιπόν, οι ψεκασμοί αυτοί του κίνησαν υποψίες, αποφάσισε να στείλει δείγμα από το χώμα του χωραφιού του για ανάλυση σε ένα ειδικό χημικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: το χωράφι του έδειχνε να είναι «ποτισμένο» με αλουμίνιο και βάριο, σε ποσότητες πενταπλάσιες του κανονικού...

Μάλιστα, όπως έχουν παρατηρήσει πολλοί,μάρτυρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τα αεροπλάνα που αφήνουν αυτές τις γραμμές δεν είναι εμπορικά, αλλά στρατιωτικά - και μάλιστα ειδικού τύπου (KC135R). Η δε χημική σύνθεση των αεροψεκασμών αυτών φαίνεται ότι αποτελείται από άλατα βαρίου, οξείδιο του αλουμινίου και ειδικές χημικές πολυμερείς ίνες.

Τα άλατα βαρίου και οι πολυμερείς ίνες ενοχοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, για ρινορραγίες, άσθμα, αλλεργίες, πνευμονικές και αναπνευστικές διαταραχές και αρθρίτιδες, ενώ, βραχυπρόθεσμα,τα άλατα βαρίου γίνονται τοξικά για τη γαστρεντερική και μυϊκή λειτουργία. Επιπλέον, οι μακροχρόνιες συνέπειες από τη χρήση των αλάτων του βαρίου είναι ακόμα άγνωστες.

Ωστόσο, μία νέα άποψη που εμφανίστηκε τελευταία σχετικά με τα chemtrails ξεφεύγει από τις μέχρι σήμερα διατυπωμένες θεωρίες: τα άλατα βαρίου, το οξείδιο του αλουμινίου και οι πολυμερείς ενώσεις στην ατμόσφαιρα φαίνεται ότι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και ειδικά αυτών της κινητής τηλεφωνίας. 

Έτσι όμως, εκτός από τις πολυσυζητημένες εφαρμογές τύπου HAARP, αναδεικνύεται μία ακόμα παράμετρος που αφορά στην παρακολούθηση των
πολιτών: η ενίσχυση των σημάτων της κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να χρησιμεύει και για τον εντοπισμό μέσω δορυφόρων κάθε τύπου μικροτσίπ που εκπέμπει ειδικά κύματα - προφανώς, και κάθε τσιπ που, ενδεχομένως, θα είναι μελλοντικά εμφυτευμένο στο ανθρώπινο σώμα...

Συγκεκριμένα, το ελληνικό αιματολογικό εργαστήριο που αναφέρθηκε στην αρχή επικοινώνησε με αντίστοιχο αμερικανικό και ανέφερε το πρόβλημα των υψηλών τιμών αλουμινίου στο αίμα πολλών Ελλήνων. 

Με έκπληξη τότε, οι Έλληνες επιστήμονες άκουσαν από τους Αμερικανούς συναδέλφους τους ότι θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν πως οι αυξημένες αυτές τιμές οφείλονται στους αεροψεκασμούς, οι οποίοι γίνονται με στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση του σήματος της κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που στην Αμερική θεωρείται πλέον αποδεκτό και αυτονόητο! 

Αν ισχύουν τα παραπάνω, τότε δεν θα πρέπει κανείς να αρκεστεί στην αιτιολογία της ισχυροποίησης του σήματος της κινητής τηλεφωνίας, αλλά να αναλογιστεί και τις προεκτάσεις που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια τέτοια μεθόδευση. Γιατί είναι γεγονός ότι, σήμερα, κάθε άνθρωπος φέρει μαζί του ένα κινητό τηλέφωνο* άρα, ένα ισχυρό σήμα καθιστά δυνατόν -τουλάχιστον- να είναι γνωστές ανά πάσα στιγμή η θέση του, καθώς και οι παντός είδους συνομιλίες του... 

Αναλογιζόμενος, λοιπόν, κανείς τα chemtrails, ανακαλύπτει ότι το θέμα είναι πολύπλευρο, καθώς δείχνει να εξυπηρετεί πολλούς και διαφορετικούς (αλλά κρίσιμους για τη Νέα Τάξη) τομείς, όπως ο έλεγχος του καιρού, ο έλεγχος της συνείδησης, ο βιολογικός πόλεμος, αλλά και η παρακολούθηση των πολιτών.

Αλήθεια ή υπερβολή, το γεγονός είναι ότι πολλοί μάρτυρες μπορούν να επιβεβαιώσουν την πραγματοποίηση των ψεκασμών, και πολλές ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώσουν τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην υγεία των ανθρώπων... 


http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Αναγνώστες