@!«Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!@

*Διά-Κόσμος Ἑλλάς «Το ποιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν, είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει»

Η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον

!@~~~@~~~@!

26.7.20

Στρατηγική του πολέμου και στρατηγική των επιχειρήσεων


4.1 Προσέγγιση – συσχέτιση στρατηγικής του πολέμου και στρατηγικής
των επιχειρήσεων κατά Σουν Τσού.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . .
106

4.1.1 Η διεξαγωγή του πολέμου ...................................................... 107
4.1.2 Τακτικές διατάξεις .................................................................. 109
4.1.3 Ενέργεια ............................................................................ 110
4.2 Επιθετικές στρατηγικές............................................................ 110
4.2.1 Κατά μέτωπο επίθεση ........................................................... 111
4.2.2 Πλευρική επίθεση .................................................................. 112
4.2.3 Κυκλωτική επίθεση ............................................................... 114
4.2.4 Παρακαμπτήρια επίθεση .........................................................115
4.2.5 Ανταρτοπόλεμος.................................................................... 116
4.3 Αμυντικές στρατηγικές............................................................ 117
4.3.1 Υπεράσπιση της θέσης ...................................................... 118
4.3.2 Πλευρική άμυνα .................................................................. 119
4.3.3 Προληπτική άμυνα ............................................................... 120
4.3.4 Άμυνα με αντεπίθεση ............................................................ 121
4.3.5 Κινητή άμυνα ...................................................................... 122
4.3.6 Άμυνα με αναδίπλωση ............................................................123
4.4 Από την στρατιωτική στην επιχειρηματική στρατηγική ....................124
4.4.1 Επίθεση σε αδύνατο σημείο......................................................125
4.4.2 Επίθεση στο κέντρο ισχύος ......................................................129
4.4.3 Έλεγχος στρατηγικού σημείου ................................................ 134
4.4.4 Σταυροφορίες.........................................................................136
4.4.5 Στρατηγικές συμμαχίες............................................................ 140
4.4.6 Αποφυγή σύγκρουσης ............................................................146
4.4.7 Ανταρτοπόλεμος .................................................................. 156

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΑΡΑΤΗΓΙΚΗ

5.1 Γενικά ...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.2 Ο Στρατιωτικός ελιγμός ........................................................ . . . . . . . . 163
5.3 Στοιχεία του πολέμου ελιγμών ......................................................... 168
5.4 Επικρίσεις του πολέμου ελιγμών ..................................................... 180

http://dia-kosmos.blogspot.gr/ ctrl + ή - για αύξηση μείωση γραμματοσειράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

@!ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ!@