Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Βρετανία: Η συμπιεσμένη μεσαία τάξη δεινοπαθεί, διαλύεται κι αποφασίζει


http://gr.euronews.com/2015/05/01/mind-the-gap-economic-recovery-hides-precarity-of-life-in-britain/
http://dia-kosmos.blogspot.gr/