“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Hunger Games-About 100 Resilient Cities—Pioneered by The Rockefeller Foundation

100 Resilient Cities - Pioneered by The Rockefeller Foundation (100RC) helps cities around the world become more resilient to social, economic, and physical challenges that are a growing part of the 21st century. 100RC provides this assistance through: funding for a Chief Resilience Officer in each of our cities who will lead the resilience efforts; resources for drafting a Resilience Strategy; access to private sector, public sector, academic, and NGO resilience tools; and membership in a global network of peer cities to share best practices and challenges. 100RC currently has 67 member cities. For more information, visit: www.100ResilientCities.org.

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

Διά-Κόσμος

About