“Το ανάλογο αξίωμα της κοινωνικής μηχανικής είναι: Αν κάτι δεν έχει αναφερθεί, δεν συνέβη ποτέ”

Η Αντίληψη είναι το παν, η πραγματικότητα έρχεται δεύτερη!....

Αριστοτέλης: "εάν το πλήθος είναι δουλόφρον («ανδραποδώδες») ή μη δουλόφρον, εξαρτάται από την μόρφωση και την παιδεία"

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

The Governing of The Committee of 300

Pseudoreality org

The Committee of 300 governs the world via a three city state empire, in which the cities pay no taxes and obey their own laws:
The Committee of 300 uses a network of roundtable groups, think tanks and secret societies which control the world’s largest financial institutions and governments.
The most prominent of these groups include,
Western Europe, excluding the German Empire, was united by the House of Guelph in 1815.
The German Empire was conquered in 1918 along with the Russian Empire and the Ottoman Empire following World War I. The thousand year war between the Guelph’s and Ghibelline’s finally concluded with the Axis defeat in WWII, and the introduction of nuclear weapons, since then the world has been under monopolist control.
The victors of WWII play off the Germanic race as losers in that ideologically staged war. The Germanic race was in fact spectacular winners, crushing the mighty Japanese Empire and recapturing control over the Holy Land.
Communism was allowed to spread through Eastern Europe and Asia, proving to be a superior method of conquering peoples than warfare.
Communism in the forms of socialism, Outcome Based Education and slanted mass media has spread through the western world converting people by suggestion to Marxist-Leninist ideology.
Following WWII in 1946 the Tavistock Institute was established in London with a grant from the Rockefeller Foundation.
Tavistock’s pioneer work in behavioral science along Freudian lines of ‘controlling’ humans established it as the world centre of foundation ideology.
“All Tavistock and American foundation techniques have a single goal – to break down the psychological strength of the individual and render him helpless to oppose the dictators of the World Order.
Any technique which helps to break down the family unit, and family inculcated principles of religion, honor, patriotism and sexual behavior, is used by the Tavistock scientists as weapons of crowd control.”
The inevitability of a WWIII is looking more and more painfully obvious, and in the western world war is still glorified by many. The most popular movies are war movies, the most popular video games are war video games.
Albert Pike, the only Confederate military figure to be honored with an outdoor statue in the District of Columbia, had this to say in 1871 about the future WWIII:
“The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion.”
Descendents of the Tribe of Levi control the financial and religious arms of the empire.
This includes the entire banking system and the political systems of the world. The Rothschild family is the most powerful banking family in the world; they are also related to other powerful Levites including the Cohen’s and the Levy’s.
Descendents of the Tribe of Joseph act as monarchs to the English speaking world, while descendents of the Tribe of Judah act as monarchs to the Spanish speaking world.
The world secret religion is the Cult of Amun.
Without knowing it Jews, Christians and Muslims all around the world are honoring Amun at the end of their prayers.
Amun = Amon = AMEN.
Amun represents the essential and hidden, the power elite thrive on keeping the masses in the dark.

Ignatius of Loyola and the House of Borgia
were crypto-Jewish Marranos of the Los Alumbrados religious sect.
The Alumbrados were a Gnostic secret society preaching the Mystery Babylonian religion and worship of Lucifer, the great deceiver.
These crypto-Kabbalist Jewish mystics infiltrated the Vatican through Pope Callixtus III and Pope Alexander VI, both of the House of Borgia, as agents of the Crown of Aragon.
In 1527 Ignatius of Loyola managed to escape persecution from the Inquisition with help from Pope Paul III of the Black Nobility Farnese family. Loyola claimed was he raising a Militia to defend the Papacy which would lead to absolute control of Military and Politics, and absolute control of a One World Church.
In 1534 the Society of Jesus was founded with Ignatius of Loyola its first Superior General.
Funding came from Francis Borgia the great-grandson of both Pope Alexander VI and King Ferdinand II of Aragon. Francis Borgia later became the 3rd Superior General of the Society of Jesus. The Society of Jesus went on to become the successors of the Order of Montesa who had inherited the possessions of the Aragonese branch of the Knights Templar.
The penultimate Master of the Order of Montesa, Francisco Lanzol de Romani, was succeeded by his cousin Pedro-Luis de Borja who was the half-brother of Francis Borgia.
The Lutheran reformation movement was used by the Rosicrucians, and later the Jesuits, to subvert the public and restrict the real social-political effects of the Reformation on societies in Europe.
The Reformation was led by Martin Luther and was funded by Frederick III of Saxony, of the House of Wettin.
The Rosicrucians, like the Alumbrados, were a Gnostic secret society preaching the Mystery Babylonian religion and worship of Lucifer. Rosicrucianism and its Kabbalist doctrine was the precursor of the Invisible College, the Royal Society and modern day speculative Freemasonry.
After the suppression of the Jesuits in 1773, the Illuminati were founded by Jesuit student Adam Weishaupt on Walpurgis Night in 1776. Weishaupt’s greatest supporter was Ernest II, Duke of Saxe-Gotha-Altenburg of the House of Wettin.
The purpose of this Jesuit controlled Bavarian Illuminati was to protect the Society of Jesus’ financial interests, to exact revenge on the Monarchs who forced the Jesuits suppression, to subvert the English Masonic movement and to re-establish the Society of Jesus. They achieved this by planning the French Revolution, which led to the Napoleonic Wars.
The Jesuits were restored in 1814 after the abdication of Napoleon who was in truth a tool of the Jesuits.
Napoleon had this to say about the Society of Jesus while in exile on the island of St Helena;
“The Jesuits are a military organization, not a religious order. Their chief is a general of an army, not the mere father abbot of a monastery. And the aim of this organization is POWER.
Power in its most despotic exercise. Absolute power, universal power, power to control the world by the volition of a single man…
The General of the Jesuits insists on being master, sovereign, over the sovereign. Wherever the Jesuits are admitted they will be masters, cost what it may… Every act, every crime, however atrocious, is a meritorious work, if committed for the interest of the Society of the Jesuits, or by the order of the general.”
The Hexagram is not a sign of Judaism.
It is a sign of Zionism, Occultism, Satanism & Freemasonry.
The hexagram is the most powerful and evil sign in Satanism and of all the occult world.
The hexagram is used mainly in witchcraft to summon demons from the world. The word “hex” which means to place a curse on someone, originated from this sign.
The Hexagram is a six sided star, made up of a six sided hexagon surrounded by six equilateral triangles. Each equilateral triangle found within the Hexagram is 60° by 60° by 60°. The Hexagram represents 666 and is the ‘Mark of the Beast’ referred to in the Bible. As they say “The Devil is in the details”.
The Westside hand gesture or “Triad Claw” signals the letters M & W, which symbolize 666 from the three V’s. The letter V is “waw” in Hebrew and “vav” in Gematria and is the 6th letter in both.
The Sign of the Horns or El-Diablo hand gesture is a variation of the “Triad Claw” with the two attached fingers bent down. The A-ok hand gesture is also a representation of the number 666; with the middle finger, ring finger, and little finger representing the top part of the six’s. The index finger and thumb represent the circular part of the six’s.
Astrologically Saturn represents darkness, misfortune, death and fear. Saturday is named after the Roman god Saturn, the Ancient Greeks referred to this god as Cronus. The symbol of Saturn/Cronus is the sickle. Saturday is the 6th day of the week in western cultures and Saturn is the 6th planet from the Sun. Saturn had six children with his wife Ops, the 6th of these children was Jupiter or as the Greeks knew him, Zeus.
The sickle of Saturn and hammer of Thor (Jupiter/Zeus) combined is represented in the the symbol of Communism.
The core of the control over Planet Earth’s populace lies in ancient cults. These cults are still in existence to this day. Following the most ancient religions mixed with sexual worship.
The main cults are the worship of the Planet Saturn (El), Moon (Isis), Venus (Lucifer) & Sun (Ra).
Child/Human Trafficking is one of the fastest growing crimes in the world. Child/human trafficking is a 12 billion dollar a year industry and is the world’s second largest criminal enterprise, after drugs.
Saturn = Satan = El = Moloch.
The power elite of this world worship Saturn and appease him with child sacrifices just as they have for hundreds of years. The most public of these displays is the “Cremation of Care” ceremony held annually at Bohemian Grove, where the members sacrifice a child to their god Moloch.
The Committee of 300 controls the world economy via the City of London Corporation.
The Groups of 7, 20 and 30 act as financial regulators and middlemen servicing Central Banks and Investment Banks.
These regulators are unelected and empower the Financial Terrorists at the expense of the masses.
Finally, the Investment Banks and financial services corporations gamble with their clients money with the reassurance that any losses will be paid by taxpayers.
Abdullah II, King of Jordan
Abramovich, Roman
Ackermann, Josef
Adeane, Edward
Agius, Marcus
Ahtisaari, Martti
Akerson, Daniel
Albert II, King of Belgium
Alexander, Crown Prince of Yugoslavia
Amato, Giuliano
Anderson, Carl A.
Andreotti, Giulio
Andrew, Duke of York
Anne, Princess Royal
Anstee, Nick
Ash, Timothy Garton
Astor, William Waldorf
Aven, Pyotr
Balkenende, Jan Peter
Ballmer, Steve
Balls, Ed
Barroso, José Manuel
Beatrix, Queen of the Netherlands
Belka, Marek
Bergsten, C. Fred
Berlusconi, Silvio
Bernake, Ben
Bernstein, Nils
Berwick, Donald
Bildt, Carl
Bischoff, Sir Winfried
Blair, Tony
Blankfein, Lloyd
Blavatnik, Leonard
Bloomberg, Michael
Bolkestein, Frits
Bolkiah, Hassanal
Bonello, Michael C
Bonino, Emma
Boren, David L.
Borwin, Duke of Mecklenburg
Bronfman, Charles
Bronfman, Edgar Jr.
Bruton, John
Brzezinski, Zbigniew
Budenberg, Robin
Buffet, Warren
Bush, George HW
Cameron, David
Camilla, Duchess of Cornwall
Cardoso, Fernando Henrique
Carington, Peter
Carl XVI Gustaf, King of Sweden
Carlos, Duke of Parma
Carney, Mark
Carroll, Cynthia
Caruana, Jaime
Castell, Sir William
Chan, Anson
Chan, Margaret
Chan, Norman
Charles, Prince of Wales
Chartres, Richard
Chiaie, Stefano Delle
Chipman, Dr John
Chodiev, Patokh
Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
Cicchitto, Fabrizio
Clark, Wesley
Clarke, Kenneth
Clegg, Nick
Clinton, Bill
Cohen, Abby Joseph
Cohen, Ronald
Cohn, Gary
Colonna di Paliano, Marcantonio, Duke of Paliano
Constantijn, Prince of the Netherlands
Constantine II, King of Greece
Cooksey, David
Cowen, Brian
Craven, Sir John
Crockett, Andrew

Dadush, Uri
D’Aloisio, Tony
Darling, Alistair
Davies, Sir Howard
Davignon, Étienne
Davis, David
de Rothschild, Benjamin
de Rothschild, David René
de Rothschild, Evelyn
de Rothschild, Leopold
Deiss, Joseph
Deripaska, Oleg
Dobson, Michael
Draghi, Mario
Du Plessis, Jan
Dudley, William C.
Duisenberg, Wim


Edward, Duke of Kent
Edward, Earl of Wessex
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
Elkann, John
Emanuele, Vittorio, Prince of Naples
Ernst August, Prince of Hanover

Feldstein, Martin
Festing, Matthew
Fillon, François
Fischer, Heinz
Fischer, Joschka
Fischer, Stanley
FitzGerald, Niall
Franz, Duke of Bavaria
Fridman, Mikhail
Friso, Prince of Orange-Nassau
Gates, Bill
Geidt, Christopher
Geithner, Timothy
Georg Friedrich, Prince of Prussia
Gibson-Smith, Dr Chris
Gorbachev, Mikhail
Gore, Al
Gotlieb, Allan
Green, Stephen
Greenspan, Alan
Grosvenor, Gerald, 6th Duke of Westminster
Gurría, José Ángel
Hague, William
Hampton, Sir Philip
Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein
Harald V, King of Norway
Harper, Stephen
Heisbourg, François
Henri, Grand Duke of Luxembourg
Hildebrand, Philipp
Hills, Carla Anderson
Holbrooke, Richard
Honohan, Patrick
Howard, Alan
Ibragimov, Alijan
Ingves, Stefan
Isaacson, Walter
Juan Carlos, King of Spain
Jacobs, Kenneth M.
Julius, DeAnne
Juncker, Jean-Claude
Kenen, Peter
Kerry, John
King, Mervyn
Kinnock, Glenys
Kissinger, Henry
Knight, Malcolm
Koon, William H. II
Krugman, Paul
Kufuor, John
Lajolo, Giovanni
Lake, Anthony
Lambert, Richard
Lamy, Pascal
Landau, Jean-Pierre
Laurence, Timothy
Leigh-Pemberton, James
Leka, Crown Prince of Albania
Leonard, Mark
Levene, Peter
Leviev, Lev
Levitt, Arthur
Levy, Michael
Lieberman, Joe
Livingston, Ian
Loong, Lee Hsien
Lorenz of Belgium, Archduke of Austria-Este
Louis Alphonse, Duke of Anjou
Louis-Dreyfus, Gérard
Mabel, Princess of Orange-Nassau
Mandelson, Peter
Manning, Sir David
Margherita, Archduchess of Austria-Este
Margrethe II, Queen of Denmark
Martínez, Guillermo Ortiz
Mashkevitch, Alexander
Massimo, Stefano, Prince of Roccasecca dei Volsci
Massimo-Brancaccio, Fabrizio Prince of Arsoli and Triggiano
McDonough, William Joseph
McLarty, Mack
Mersch, Yves
Michael, Prince of Kent
Michael, King of Romania
Miliband, David
Miliband, Ed
Mittal, Lakshmi
Moreno, Glen
Moritz, Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
Murdoch, Rupert
Napoléon, Charles
Nasser, Jacques
Niblett, Robin
Nichols, Vincent
Nicolás, Adolfo
Noyer, Christian
Ofer, Sammy
Ogilvy, Alexandra, Lady Ogilvy
Ogilvy, David, 13th Earl of Airlie
Ollila, Jorma
Oppenheimer, Nicky
Osborne, George
Oudea, Frederic
Parker, Sir John
Patten, Chris
Pébereau, Michel
Penny, Gareth
Peres, Shimon
Philip, Duke of Edinburgh
Pio, Dom Duarte, Duke of Braganza
Pöhl, Karl Otto
Powell, Colin
Prokhorov, Mikhail
Quaden, Guy

Rasmussen, Anders Fogh
Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)
Reuben, David
Reuben, Simon
Rhodes, William R.
Rice, Susan
Richard, Duke of Gloucester
Rifkind, Sir Malcolm
Ritblat, Sir John
Roach, Stephen S.
Robinson, Mary
Rockefeller, David Jr.
Rockefeller, David Sr.
Rockefeller, Nicholas
Rodríguez, Javier Echevarría
Rogoff, Kenneth
Roth, Jean-Pierre
Rothschild, Jacob
Rubenstein, David
Rubin, Robert
Ruspoli, Francesco, 10th Prince of Cerveteri
Safra, Joseph
Safra, Moises
Sands, Peter
Sarkozy, Nicolas
Sassoon, Isaac
Sassoon, James
Sawers, Sir Robert John
Scardino, Marjorie
Schwab, Klaus
Schwarzenberg, Karel
Schwarzman, Stephen A.
Shapiro, Sidney
Sheinwald, Nigel
Sigismund, Grand Duke of Tuscany, Archduke of Austria
Simeon of Saxe-Coburg and Gotha
Snowe, Olympia
Sofía, Queen of Spain
Soros, George
Specter, Arlen
Stern, Ernest
Stevenson, Dennis
Steyer, Tom
Stiglitz, Joseph
Strauss-Kahn, Dominique
Straw, Jack
Sutherland, Peter
Tanner, Mary
Tedeschi, Ettore Gotti
Thompson, Mark
Thomson, Dr. James
Tietmeyer, Hans
Trichet, Jean-Claude
Tucker, Paul
Van Rompuy, Herman
Vélez, Álvaro Uribe
Verplaetse, Alfons
Villiger, Kaspar
Vladimirovna, Maria, Grand Duchess of Russia
Volcker, Paul
von Habsburg, Otto
Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin, Sultan of Brunei
Walker, Sir David
Wallenberg, Jacob
Walsh, John
Warburg, Max
Weber, Axel Alfred
Weill, Michael David
Wellink, Nout
Whitman, Marina von Neumann
Willem-Alexander, Prince of Orange
William Prince of Wales
Williams, Dr Rowan
Williams, Shirley
Wilson, David
Wolfensohn, James
Wolin, Neal S.
Woolf, Harry
Woolsey, R. James Jr.
Worcester, Sir Robert
Wu, Sarah
Zoellick, Robert


Three hundred men, all of whom know one another, direct the economic destiny of Europe and choose their successors from among themselves.”
Walter Rathenau
1909, founder of the mammoth German General Electric Corporation
The Committee of 300 is a product of the British East India Company’s Council of 300.
The East India Company was chartered by the British royal family in 1600. It made vast fortunes in the opium drug tradewith China and became the largest company on earth in its time. Today, through many powerful alliances, the Committee of 300 rules the world and is the driving force behind the criminal agenda to create a “New World Order”, under a “Totalitarian Global Government”.
There is no need to use “they” or “the enemy” except as shorthand. We know who “they”, the enemy, is.
The Committee of 300 with its “aristocracy”, its ownership of the U.S. Federal Reserve banking system, insurance companies, giant corporations, foundations, communications networks, presided over by a hierarchy of conspirators – this is the enemy.
Secret societies exist by deception. Each is a hierarchy with an inner circle at the top, who deceives those below with lies, such as claiming a noble agenda; thus, duping them into following a web of compartmentalized complicity.
The inner circle of the Committee of 300 is the Order of the Garter, headed by Queen Elizabeth Windsor II. It is interesting to note that the Windsor’s changed their name from the Germanic Saxe-Coburg-Gotha during WWI, because of anti-German sentiment.
The enemy is clearly identifiable as the Committee of 300 and its front organizations, such as,
…and all its affiliated organizations, the think tanks and research institutions controlled by Stanford and the Tavistock Institute of Human Relations and last, but certainly not least, the military establishment.
The Committee of 300 is the ultimate secret society made up of an untouchable ruling class, which includes,
 • the Queen of the United Kingdom (Elizabeth II)
 • the Queen of the Netherlands
 • the Queen of Denmark
 • the royal families of Europe
These aristocrats decided at the death of Queen Victoria, the matriarch of the Venetian Black Guelphs that, in order to gain world-wide control, it would be necessary for its aristocratic members to “go into business” with the non-aristocratic but extremely powerful leaders of corporate business on a global scale, and so the doors to ultimate power were opened to what the Queen of England likes to refer to as “the commoners”.
Through their illicit banking cartel, they own the stock of the Federal Reserve, which is a private for profit corporation that violates U.S. Constitution and is a root of the problem.
The decadent American families of the unholy partnership, thoroughly corrupted and wallowing in tainted opium money, went on to become what we know today as the Eastern Liberal Establishment.
Its members, under the careful guidance and direction of the British Crown, and subsequently, its foreign policy executive arm, the Royal Institute for International Affairs (RIIA), now known as Chatham House, located in England (across St. James’s Square from the Astors), ran the United States from top to bottom through their secret upper-level, parallel government, which is tightly meshed with the Committee of 300, the ultimate secret society.
That secret, all-powerful government is now more in control of the United States than ever before.

In the Committee of 300, which has a 150-year history, we have some of the most brilliant intellects assembled to form a completely totalitarian, absolutely controlled “new” society only it isn’t new, having drawn most of its ideas from theClubs of Cultus Diabolicus.
It strives toward a One World Government rather well described by one of its late members, H.G. Wells, in his work commissioned by the Committee which Wells boldly called:
Most of the Committee of 300’s immense wealth arose out of the opium trade with China and India.
Obscene profits went straight into the royal coffers, and into the pockets of the nobility, the oligarchs and plutocrats, and made them billionaires. The ordinary people of China, India, and England profited nothing from “opium revenues”.
In the same way the people of South Africa, black and white, never profited from the gold mining industry, whose revenues were piped directly into the City of London banks and Merchant banks.
The Committee of 300 is responsible for the phony drug wars here in the U.S. These phony drug wars were to get us to give away our constitutional rights. Asset forfeiture is a prime example, where huge assets can be seized without trail and no proof of guilt needed.
Also the Committee of 300 long ago decreed that there shall be a smaller-much smaller-and better world, that is, their idea of what constitutes a better world.
The myriads of useless eaters consuming scarce natural resources were to be culled by up to 99%. Industrial progress supports population growth. Therefore the command to multiply and subdue the earth found in Genesis had to be subverted.
This called for an attack upon Christianity; the slow but sure disintegration of industrial nation states; the destruction of billions of people, referred to by the Committee of 300 as “surplus population,” and the removal of any leader who dared to stand in the way of the Committee’s global planning to reach the foregoing objectives.
Not that the U.S. government didn’t know, but as it was part of the conspiracy, it helped to keep the lid on information rather than let the truth be known.
Queen Elizabeth II, is the head of the Committee of 300. The Committee of 300 looks to social convulsions on a global scale, followed by depressions, as a softening-up technique for bigger things to come, as its principal method of creating masses of people all over the world who will become its “welfare” recipients of the future.
The current criminal agenda of the Committee of 300 is further evidenced by recently leaked Club of Rome documents, as they describe how they will use drugs to help stifle resistance to their New World Order scheme:
“…having been failed by Christianity, and with unemployment rife on every hand, those who have been without jobs for five years or more, will turn away from the church and seek solace in drugs.
By then, full control of the drug trade must be completed in order that the government of all countries who are under our jurisdiction have a monopoly in place which we will control by controlling supplies reaching the market…
Drug bars will take care of the unruly and the discontented. Would-be revolutionaries will be turned into harmless addicts with no will of their own…”
The crowned cobras of Europe and their Eastern Liberal Establishment families will not tolerate any true war against drugs.
The war on drugs, which the Bush administration was allegedly fighting, was for the legalization of all types and classes of drugs. Such drugs are not solely a social aberration, but a full-scale attempt to gain control of the minds of the people of the United States. At present, this is the principal task of the Committee of 300.
Nothing has changed in the opium-heroin-cocaine trade.
It is still in the hands of the same “upper class” families in Britain and the United States. It is still a fabulously profitable trade where what appear to be big losses through sometimes seizures of drug shipments are actually small interlopers trying to break into the preserves of the drug trade hierarchy, who sit in paneled board rooms in New York, Hong Kong and London over port and cigars and congratulate another success in the eradication of “competitors.”
Included in the Committee of 300 membership are,
 • the old families of the European Black Nobility
 • the American Eastern Liberal Establishment (in Freemason hierarchy and the Order of Skull and Bone)
 • the Illuminati, or as it is known by the Committee “MORIAH CONQUERING WIND”
 • the Mumma Group
 • the National and World Council of Churches
 • the Circle of Initiates
 • the Nine Unknown Men
 • Jesuit Liberation Theologists
 • the Nasi Princes
 • International Monetary Fund (IMF)
 • the Bank of International Settlements (BIS)
 • the United Nations (U.N.)
 • the Central, British Quator Coronati, Italian P2 Masonry – especially those in the Vatican hierarchy
 • Tavistock Institute selected personnel
 • various members of leading foundations and insurance companies
 • the Hong Kong and Shanghai Bank
 • the Milner Group-Round Table
 • Cini Foundation
 • German Marshall Fund
 • Ditchley Foundation
 • NATO
 • Club of Rome
 • Environmentalists
 • The Order of St. John of Jerusalem
 • One World Government Church
 • Socialist International
 • Black Order
 • Anenherbe-Rosicrucianists
 • The Great Superior Ones,
…and literally HUNDREDS of other organizations.
In the case of John F. Kennedy, the assassination was carried out with great attendant publicity and with the utmost brutality to serve as a warning to world leaders not to get out of line.
Pope John Paul I was quietly murdered because he was getting close to the Committee of 300 through Freemasons in the Vatican hierarchy. His successor, Pope John Paul II, was publicly humiliated as a warning to cease and desist – which he has done. As we shall see, certain Vatican leaders are today seated on the Committee of 300.
The Committee of 300 appears to base much of its important decisions affecting mankind on the philosophy of Polish aristocrat, Felix Dzerzinski, who regarded mankind as being slightly above the level of cattle. As a close friend of British intelligence agent Sydney Reilly (Reilly was actually Dzerzinski’s controller during the Bolshevik Revolution’s formative years), he often confided in Reilly during his drinking bouts.
Dzerzinski was, of course, the beast who ran the Red Terror apparatus.
He once told Reilly, while the two were on a drinking binge, that,
“Man is of no importance. Look at what happens when you starve him. He begins to eat his dead companions to stay alive. Man is only interested in his own survival. That is all that counts. All the Spinoza stuff is a lot of rubbish.”
The roots of the East India Company (chartered by Queen Elizabeth I on December 31, 1600 and dissolved in 1873) sprout from the European Black Nobility.
The Black Nobility are the oligarchic families of Venice and Genoa, who in the 12th century held the privileged trading rights (monopolies).
The first of three crusades, from 1063 to 1123, established the power of the Venetian Black Nobility and solidified the power of the wealthy ruling class. The Black Nobility aristocracy achieved complete control over Venice in 1171, when the appointment of the doge was transferred to what was known as the Great Council, which consisted of members of the commercial aristocracy, a complete triumph for them.
Venice has remained in their hands ever since, but the power and influence of the Venetian Black Nobility extends far beyond its borders, and today, is felt in every corner of the globe. In 1204 the oligarchic family parceled out feudal enclaves to their members, and from this epoch dates the great building-up of power and pressure until the government became a closed corporation of the leading Black Nobility families.
It is important to note that the European Black Nobility is responsible for the insidious entanglements of numerous secret societies, lodges, and organizations, which are backed with high finance and powerful political connections.
Such organizations include:
 • Trilateral Commission
 • Bilderberg Group (German version of CFR)
 • Council on Foreign Relations (CFR)
 • United Nations (founded by CFR)
 • Illuminati order Skull & Bones (inner circle of the CFR)
 • International Monetary Fund (IMF)
 • World Bank
 • Bank of International Settlement
 • Club of Rome
 • Chatham House (formally the Royal Institute of International Affairs – RIIA)
 • Round Table
 • Tavistock Institute for Human Studies (England’s psychological warfare think tank)
 • Associated Press
 • Reuters (Rothschild owned news monopoly used for brainwashing the masses),
…and many others, all of which, whether they are dupes or adapts, work in favor of Great Britain’s aristocracy and their one world government agenda.
Although there is a wide cross-section, all roads lead to the Queen of England.
The technique for keeping their illicit scheme secret is compartmentalization. Only the people in the inner circle, who are part of the capstone at the top of the pyramid, know the entire extent of the fraud. Adepts are few and dupes many. Typically, the dupes are told lies that their involvement is benevolent; thus, they become unwitting accomplices in crime.
This is why it is imperative to expose this diabolical ring of power. Illicit secret societies cannot withstand the light of day. Once exposed, the cabal and their minions will fall like a house of cards.
The European Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping and rape.
All the families listed are connected with the House of Guelph, one of the original Black Nobility families of Venice from which the House of Windsor and thus the present Queen of the United Kingdom, Elizabeth II, descends.
What are the goals of the secret elite group, the inheritors of Illuminism (Moriah Conquering Wind), the Cult of Dionysius, the Cult of Isis, Catharism, Bogomilism?
This elite group that also calls itself the OLYMPIANS (they truly believe they are equal in power and stature to the legendary gods of Olympus, who have, like Lucifer their god, set themselves above our true God) absolutely believe they have been charged with implementing the following by divine right:
 1. A One World Government-New World Order with a unified church and monetary system under their direction. Not many people are aware that the One World Government began setting up its “church” in the 1920’s/ 1930’s, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind to have an outlet and, therefore, set up a “church” body to channel that belief in the direction they desired.
 2. The utter destruction of all national identity and national pride.
 3. The destruction of religion and more especially the Christian religion, with the one exception, their own creation mentioned above.
 4. Control of each and every person through means of mind control and what Brzezinski call “technotronics” which would create human-like robots and a system of terror beside which Felix Dzerzinski’s Red Terror will look like children at play.
 5. An end to all industrialization and the production of nuclear generated electric power in what they call “the post-industrial zero-growth society.” Exempted are the computer and service industries. United States industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labour is available. Unemployables in the wake of industrial destruction will either become opium-heroin and or cocaine addicts, or become statistics in the elimination process we know today as Global 2000.
 6. Legalization of drugs and pornography.
 7. Depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot’s genocidal plans were drawn up here in the United States by one of the Club of Rome’s research foundations. It is also interesting that the Committee is presently seeking to reinstate the Pol Pot butchers in Cambodia.
 8. Suppression of all scientific development except for those deemed beneficial by the Committee. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments presently being scorned and ridiculed by the Committee and its jackals of the press. Development of the fusion torch would blow the Committee’s conception of “limited natural resources” right out of the window. A fusion torch properly used could create unlimited untapped natural resources from the most ordinary substances. Fusion torch uses are legion and would benefit mankind in a manner which is as yet not even remotely comprehended by the public.
 9. Cause by means of limited wars in the advanced countries, and by means of starvation and diseases in Third World countries, the death of 3 billion people by the year 2000, people they call “useless eaters.” The Committee of 300 commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how best to bring about such genocide. The paper was produced under the title the “Global 2000 Report” and was accepted and approved for action by President Carter, for and on behalf of the U.S. Government, and accepted by Edwin Muskie, then Secretary of State. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the United States is to be reduced by 100 million by the year 2050.
 10. To weaken the moral fibre of the nation and to demoralize workers in the labour class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, demoralized and discouraged workers will resort to alcohol and drugs. The youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. In this regard The Committee of 300 commissioned Tavistock Institute to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as “The Aquarian Conspiracy.”
 11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then “managing” such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the United States, an agency for crisis management is already in place. It is called the Federal Emergency Management Agency (FEMA), whose existence I first disclosed in 1980.
 12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which includes rock “music” gangsters such as the filthy, degenerate Mick Jagger’s “Rolling Stones” (a gangster group much favoured by European Black Nobility) and all of the Tavistock created “rock” groups which began with “The Beatles.” To continue to build up the cult of Christian fundamentalism begun by the British East India Company’s servant, Darby, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel through identifying with the Jews through the myth of “God’s Chosen People” and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.
 13. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem fundamentalism, the Sikhs, and to carry out experiments of the Jim Jones and “Son of Sam” type of murders. It is worth noting that the late Ayatollah Khomeini was a creation of British Intelligence Military Intelligence Division 6, commonly known as M16, as I reported in my 1985 work, “What Really Happened in Iran.”
 14. To export “religious liberation” ideas around the world so as to undermine all existing religions but more especially the Christian religion. This began with “Jesuit Liberation Theology” which brought about the downfall of the Somoza family rule in Nicaragua and which is today destroying EI Salvador, now 25 years into a “civil war,” Costa Rica and Honduras. One very active entity engaged in so-called liberation theology is the Communist oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll’s so-called nuns in EI Salvador a few years ago.
  The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the government of EI Salvador. The United States press and news media refused to give any space or coverage to the mass of documentation in possession of the Salvadorian government, documentation which proves what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and played a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Mozambique, Angola and South Africa.
 15. To cause a total collapse of the world’s economies and engender total political chaos.
 16. To take control of all Foreign and domestic policies of the United States.
 17. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations (UN), the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements (BIS), the World Court and, as far as possible, make local institutions of lesser effect by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the United Nations.
 18. Penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of nations represented by them.
 19. Organize a world-wide terrorist apparatus and negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi who persuaded the Italian and U.S. governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, General Dozier is under orders not to talk about what happened to him. Should he break that silence, he will no doubt be made “a horrible example of” in the manner in which Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.
 20. Take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it.

Much of these goals, which I first enumerated in 1969, have since been achieved or are well on their way to being achieved.
Of special interest in the Committee of 300 program is the core of their economic policy, which is largely based on the teachings of Malthus, the son of an English country parson who was pushed to prominence by the British East India Company upon which the Committee of 300 is modeled.
Malthus maintained that man’s progress is tied to the earth’s natural ability to support a given number of people, beyond which point earth’s limited resources would rapidly be depleted. Once these natural resources have been consumed, it will be impossible to replace them. Hence, Malthus observed, it is necessary to limit populations within the boundaries of decreasing natural resources.
It goes without saying that the elite will not allow themselves to be threatened by a burgeoning population of “useless eaters,” hence culling must be practiced.
As I have previously stated, “culling” is going on today, using the methods mandated in the “Global 2000 Report.”
http://themillenniumreport.com/2015/11/the-governing-of-the-committee-of-300/

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

Τυχαίες Αναρτήσεις

Labels

Blog Archive

Αναγνώστες

Διά-Κόσμος

About