Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Τι παρατηρείτε στην φωτογραφία; Διαβάστε την γλώσσα του σώματος!...
Secretary ’s remarks this morning with 's Foreign Minister Shoukry:
 τους χρήστες  και 


http://dia-kosmos.blogspot.gr/