Δημήτριος Κιτσίκης: "Ο Σαμαράς είναι αξιολύπητος και ο Βενιζέλος είναι νέος Αμίν Νταντά

http://dia-kosmos.blogspot.gr/