Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ τα Πρωτόκολλα και οι Εβραίοι: Δολοφονήστε τους ικανότερους σε όλα τα κράτη!...