Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Στή γῆ τῶν Κόλχων θά ἐκστρατεύουμε

Οὐ γάρ δή πλεῦσαι πρός βάρβαρα φῦλα μέδονται

νόσφι σέθεν καί γάρ ρά ποτί ζόφον ἠερόεντα,

νείατον εἰς κευθμῶνα, λιτῆς εἰς πυθμένα γαίης,

μοῦνον ἀπ’ ἀνθρώπων πελᾶσαι καί νόστον ἀνευρεῖν

Κόλχων αἶαν ἐπειγόμενοι, Πελίηος ἐς αὐδάς


90-94

Διότι οὔτε πού σκέφτονται νά ταξιδεύσουν πρός τίς βαρβαρικές φυλές

(σ.σ. βάρβαρος: ὁ μή Ἕλλην) χωρίς ἐσένα. Καί πράγματι, μόνον ἐσύ

ἀπό τούς ἀνθρώπους μπορεῖς νά διαβεῖς τή σκοτεινή καταχνιά, τόν

ἔσχατο κρυψῶνα καί τήν περιοχή τῆς γῆς μέ τόν ἀβαθή πυθμένα καί

νά βρεῖς τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

http://dia-kosmos.blogspot.gr/
Δημοσίευση σχολίου