"Το πιο επικίνδυνο από όλα τα ηθικά διλήμματα είναι όταν: είμαστε υποχρεωμένοι να κρύβουμε την αλήθεια για να βοηθήσουμε την αλήθεια να νικήσει!..."

Κύλιξ: Κύπελον ευρύ και χαμηλόν με λεπτήν βάσιν και δύο λαβάς!....

"Πολλά μεταξύ χειλέων και κύλικος πέλει"


http://dia-kosmos.blogspot.gr/